Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Operationeel leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Operationeel leidinggevenden -

Operationeel leidinggevenden

Medewerkers co÷rdineren en/of aansturen en hun activiteiten opvolgen teneinde de doelstellingen vastgelegd voor het team, te realiseren.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Operationeel leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - LO - C

Generieke FB - LO - B

Generieke FB - LO - A1

Generieke FB - LO - A2

Technisch competentieprofiel


Operationeel leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven