Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Tactisch leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Tactisch leidinggevenden -

Tactisch leidinggevenden

Een geheel van activiteiten en medewerkers aansturen teneinde de doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de strategie van de organisatie.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Tactisch leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - LT - A2

Generieke FB - LT - A3

Generieke FB - LT - A4

Technisch competentieprofiel


Tactisch leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven