Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Strategisch leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Strategisch leidinggevenden -

Strategisch leidinggevenden

De strategie voor een domein of een entiteit bepalen en de activiteiten en de teams sturen teneinde te helpen de strategie van de organisatie te realiseren in overeenstemming met de prioriteiten van de regering.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Strategisch leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - LS - A4

Generieke FB - LS - A5

Technisch competentieprofiel


Strategisch leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven