Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Analisten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Analisten -

Analisten

Gegevens analyseren op basis van technieken en methodes eigen aan het domein teneinde conclusies te formuleren en verdere verwerking mogelijk te maken.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Analisten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - AN - D

Generieke FB - AN - C

Generieke FB - AN - B

Generieke FB - AN - A1 - NSA005

Generieke FB - AN - A1 beperkt leidinggeven - NSA006

Generieke FB - AN - A2 - NSA007

Generieke FB - AN - A2 beperkt leidinggeven - NSA008

Technisch competentieprofiel


Analisten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven