Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Analisten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Analisten -

Analisten

Gegevens analyseren op basis van technieken en methodes eigen aan het domein teneinde conclusies te formuleren en verdere verwerking mogelijk te maken.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Analisten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - AN - D

Generieke FB - AN - C

Generieke FB - AN - B

Generieke FB - AN - A1

Generieke FB - AN - A2

Technisch competentieprofiel


Analisten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven