Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Ontwerpers

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Ontwerpers -

Ontwerpers

De beschikbare gegevens in kaart brengen en analyseren en deze omzetten naar een concreet ontwerp, tekst of toepassing teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen op vraag van een klant of opdrachtgever.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Ontwerpers - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - OP - C

Generieke FB - OP - B

Generieke FB - OP - A1 - NSA063

Generieke FB - OP - A1 beperkt leidinggeven - NSA064

Generieke FB - OP - A2 - NSA065

Generieke FB - OP - A2 beperkt leidinggeven - NSA066

Generieke FB - OP - A3 - NSA067

Generieke FB - OP - A3 beperkt leidinggeven - NSA068

Technisch competentieprofiel


Ontwerpers - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven