Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Ontwerpers

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Ontwerpers -

Ontwerpers

De beschikbare gegevens in kaart brengen en analyseren en deze omzetten naar een concreet ontwerp, tekst of toepassing teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen op vraag van een klant of opdrachtgever.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Ontwerpers - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - OP - C

Generieke FB - OP - B

Generieke FB - OP - A1

Generieke FB - OP - A2

Generieke FB - OP - A3

Technisch competentieprofiel


Ontwerpers - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven