Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Thematische experten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Thematische experten -

Thematische experten

Expertise in een materie* ontwikkelen en verstrekken aan de administratieve en politieke instanties teneinde hen te ondersteunen bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid.

*materie: een afgebakend onderwerp dat kan samenvallen met een kennisdomein of bestaan uit een combinatie van elementen uit verschillende kennisdomeinen

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Thematische experten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - ET - A1

Generieke FB - ET - A2

Generieke FB - ET - A3

Generieke FB - ET - A4

Generieke FB - ET - A5

Technisch competentieprofiel


Thematische experten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven