Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Thematische experten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Thematische experten -

Thematische experten

Expertise in een materie* ontwikkelen en verstrekken aan de administratieve en politieke instanties teneinde hen te ondersteunen bij de besluitvorming en de uitvoering van het beleid.

*materie: een afgebakend onderwerp dat kan samenvallen met een kennisdomein of bestaan uit een combinatie van elementen uit verschillende kennisdomeinen

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Thematische experten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - ET - A1 - NSA038

Generieke FB - ET - A1 beperkt leidinggeven - NSA039

Generieke FB - ET - A2 - NSA040

Generieke FB - ET - A2 beperkt leidinggeven - NSA041

Generieke FB - ET - A3 - NSA042

Generieke FB - ET - A3 beperkt leidinggeven - NSA043

Generieke FB - ET - A4 - NSA044

Generieke FB - ET - A4 beperkt leidinggeven - NSA045

Generieke FB - ET - A5 - NSA046

Generieke FB - ET - A5 beperkt leidinggeven - NSA047

Technisch competentieprofiel


Thematische experten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven