Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Dossierbeheerders

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Dossierbeheerders -

Dossierbeheerders

Dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) behandelen volgens de geldende reglementering of procedures teneinde het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Dossierbeheerders - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - DO - D

Generieke FB - DO - C

Generieke FB - DO - B

Generieke FB - DO - A1

Generieke FB - DO - A2

Technisch competentieprofiel


Dossierbeheerders - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven