Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Dossierbeheerders

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Dossierbeheerders -

Dossierbeheerders

Dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) behandelen volgens de geldende reglementering of procedures teneinde het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Dossierbeheerders - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - DO - D

Generieke FB - DO - C

Generieke FB - DO - B

Generieke FB - DO - A1 - NSA026

Generieke FB - DO - A1 beperkt leidinggeven - NSA027

Generieke FB - DO - A2 - NSA028

Generieke FB - DO - A2 beperkt leidinggeven - NSA029

Technisch competentieprofiel


Dossierbeheerders - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven