Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Controleurs / inspecteurs / auditors

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Controleurs / inspecteurs / auditors -

Controleurs / inspecteurs / auditors

Controles, inspecties of audits uitvoeren in een specifiek domein teneinde ervoor te zorgen dat de wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Controleurs / inspecteurs / auditors - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - CI - C

Generieke FB - CI - B

Generieke FB - CI - A1 - NSA017

Generieke FB - CI - A1 beperkt leidinggeven - NSA018

Generieke FB - CI - A2 - NSA019

Generieke FB - CI - A2 beperkt leidinggeven - NSA020

Generieke FB - CI - A3 - NSA021

Generieke FB - CI - A3 beperkt leidinggeven - NSA022

Technisch competentieprofiel


Controleurs / inspecteurs / auditors - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven