Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Bemiddelaars

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Bemiddelaars -

Bemiddelaars

De bemiddeling en/of de onderhandeling tussen verschillende partijen coördineren teneinde te komen tot een standpunt dat aanvaardbaar is voor alle partijen.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Bemiddelaars - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - MI - A1 - NSA055

Generieke FB - MI - A1 beperkt leidinggeven - NSA056

Generieke FB - MI - A2 - NSA057

Generieke FB - MI - A2 beperkt leidinggeven - NSA058

Generieke FB - MI - A3 - NSA059

Generieke FB - MI - A3 beperkt leidinggeven - NSA060

Generieke FB - MI - A4 - NSA061

Generieke FB - MI - A4 beperkt leidinggeven - NSA062

Technisch competentieprofiel


Bemiddelaars - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven