Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Bemiddelaars

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Bemiddelaars -

Bemiddelaars

De bemiddeling en/of de onderhandeling tussen verschillende partijen co÷rdineren teneinde te komen tot een standpunt dat aanvaardbaar is voor alle partijen.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Bemiddelaars - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - MI - A1

Generieke FB - MI - A2

Generieke FB - MI - A3

Generieke FB - MI - A4

Technisch competentieprofiel


Bemiddelaars - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven