Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Experten organisatieondersteuning

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Experten organisatieondersteuning -

Experten organisatieondersteuning

Instrumenten en methodes ontwikkelen* en aanpassen in een domein en de interne klanten ondersteunen bij de implementatie ervan teneinde de werking van de organisatie te optimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen.

* ontwikkelen = creatieve en innovatieve ideeŽn aanbrengen en omzetten in instrumenten en methodes, maar ook het uitwerken en vormgeven van bestaande instrumenten en methodes, zodat ze aangepast zijn aan de praktijk van de organisatie.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Experten organisatieondersteuning - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - ES - A1

Generieke FB - ES - A2

Generieke FB - ES - A3

Generieke FB - ES - A4

Technisch competentieprofiel


Experten organisatieondersteuning - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven