Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Strategisch adjuncten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Strategisch adjuncten -

Strategisch adjuncten

Het management adviseren en ondersteunen op organisatorisch, administratief en/of inhoudelijk vlak teneinde optimaal bij te dragen tot de dienstverlening en de doelstellingen van het managementplan.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Strategisch adjuncten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - AS - A1

Generieke FB - AS - A2

Generieke FB - AS - A3

Generieke FB - AS - A4

Technisch competentieprofiel


Strategisch adjuncten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven