Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Technische coördinatoren

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Technische coördinatoren -

Technische coördinatoren

Projectstudies voorbereiden en uitvoeren en de realisatie ervan coördineren teneinde technische oplossingen te leveren conform de normen en afgestemd op de specificaties van de klant.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Technische coördinatoren - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - CT - A1 - NSA023

Generieke FB - CT - A2 - NSA024

Generieke FB - CT - A3 - NSA025

Technisch competentieprofiel


Technische coördinatoren - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven