Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Technische co÷rdinatoren

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Technische co÷rdinatoren -

Technische co÷rdinatoren

Projectstudies voorbereiden en uitvoeren en de realisatie ervan co÷rdineren teneinde technische oplossingen te leveren conform de normen en afgestemd op de specificaties van de klant.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Technische co÷rdinatoren - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - CT - A1

Generieke FB - CT - A2

Generieke FB - CT - A3

Technisch competentieprofiel


Technische co÷rdinatoren - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven