Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Productbewerkers

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Productbewerkers -

Productbewerkers

Goederen ontvangen, opslaan en verwerken teneinde producten te verstrekken die beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten en de kwaliteitsnormen.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Productbewerkers - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - PR - D

Generieke FB - PR - C

Generieke FB - PR - B

Technisch competentieprofiel


Productbewerkers - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven