Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Begeleiders

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Begeleiders -

Begeleiders

Personen verzorgen, begeleiden en adviseren in hun fysieke, psychische en/of sociale behoeften teneinde hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Begeleiders - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - AC - C

Generieke FB - AC - B

Generieke FB - AC - A1 - NSA001

Generieke FB - AC - A1 beperkt leidinggeven - NSA002

Generieke FB - AC - A2 - NSA003

Generieke FB - AC - A2 beperkt leidinggeven - NSA004

Technisch competentieprofiel


Begeleiders - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven