Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Ondersteuners

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Ondersteuners -

Ondersteuners

Administratieve, organisatorische en faciliterende taken verzorgen voor een klant of een dienst teneinde optimaal bij te dragen tot de dienstverlening.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Ondersteuners - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - OS - D

Generieke FB - OS - C

Generieke FB - OS - B

Technisch competentieprofiel


Ondersteuners - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven