Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Strategisch adjuncten

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Strategisch adjuncten -

Strategisch adjuncten

Het management adviseren en ondersteunen op organisatorisch, administratief en/of inhoudelijk vlak teneinde optimaal bij te dragen tot de dienstverlening en de doelstellingen van het managementplan.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Strategisch adjuncten - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - AS - A1 - NSA009

Generieke FB - AS - A1 beperkt leidinggeven - NSA010

Generieke FB - AS - A2 - NSA011

Generieke FB - AS - A2 beperkt leidinggeven - NSA012

Generieke FB - AS - A3 - NSA013

Generieke FB - AS - A3 beperkt leidinggeven - NSA014

Generieke FB - AS - A4 - NSA015

Generieke FB - AS - A4 beperkt leidinggeven - NSA016

Technisch competentieprofiel


Strategisch adjuncten - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven