Afdrukken

Adviseur financieel advies (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB022

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het formuleren van technische adviezen m.b.t. de financiële aspecten van de dossiers beheerd door de algemene directie die onder andere belast is met de financiële opvolging van preventie- en veligheidsinitiatieven (veiligheids- en preventiecontracten, veiligheidsfondsen, drugplan, ...)

teneinde

te waken over het respecteren van de regelgeving en van de wettelijke bepalingen in dossiers met een financiële impact.

 

Het bieden van ondersteuning aan het management van de algemene directie m.b.t. de financiële dossiers van de algemene directie inzake preventie (bv. veiligheidsfondsen, veiligheids- en preventiecontracten, coördinatiekredieten van de gouverneurs, ...

teneinde

het management in staat te stellen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en het operationeel plan in de financiële aspecten op te volgen.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het geven van leiding aan een team van maximum 15 medewerkers en motiverend handelen

teneinde

  de opvolging en de goede uitvoering te verzekeren van de richtlijnen die betrekking hebben op de financiële dossiers

 

Voorbeelden van taken
 • het leiden, opvolgen en evalueren van de medewerkers
 • het controleren van de juistheid en de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • het begeleiden van de medewerkers

 

Als
deskundige/specialist
  het samenstellen en argumenteren van de hoofdzakelijk financiële en budgettaire dossiers en het ontwikkelen van een vereenvoudigd administratief informaticasysteem dat uniform is voor de opvolging en de financiële controle

teneinde

  het management alle informatie te verschaffen die nodig is voor het gebruik van de middelen in het kader van veiligheids- en preventieacties en de dossiers op te stellen voor de betreffende beslissingsorganen (minister, DG, voorzitter van het directiecomité)

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de voorbereiding, de uitvoering en de financiële controle
 • toezien op de toepassing van de financiële richtlijnen in de betrokken dossiers
 • op het geschikte ogenblik het samenstellen van het financiële en budgettaire dossier

 

Als
dossierbeheerder
  het uitvoeren van allerhande boekhoudkundige taken

teneinde

  in te staan voor de uitvoering en het goede verloop van het betalingsdossier (van de gemeenten)

 

Voorbeelden van taken
 • het verstrekken van informatie en uitleg aan de "klanten" (gemeenten, burgemeesters, …)
 • het behandelen van de briefwisseling en hierin financiële uitleg vragen
 • het verzekeren van de volledige opvolging van het proces ter uitwerking van een financieel dossier

 

Als
controleur
  het controleren van de financiële gegevens van de veiligheids- en preventiedossiers

teneinde

  eventuele anomalieën op te sporen, deze over te maken aan de hiërarchie en er oplossingen voor te zoeken

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen en analyseren van de stukken van de dossiers
 • toezien op de naleving van de bestaande richtlijnen hieromtrent
 • het opvolgen, controleren en opsporen van anomalieën in de financiële dossiers die betrekking hebben op de veiligheids- en preventiecontracten

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.