Afdrukken

Adviseur advies en ruling (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DFI006

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Het verstrekken van gemotiveerde antwoorden op complexe vragen (die in principe gesteld worden door de leden van de pijler waartoe hij/zij behoort) over concrete gevallen uit zijn/haar expertisedomein (bv. onderzoeken voor een bepaalde onderneming wat de juridische gevolgen zijn van een specifieke boekingswijze, bepalen op welke manieren gegevens kunnen worden verworven voor een specifiek boekhoudkundig computerprogramma, onderzoeken welke gevolgen een wetsontwerp op een specifieke handelsverrichting heeft, enz.)

teneinde

de adequaatheid en kwaliteit te waarborgen van de informatie die vereist is om de uitvoering van de operationele opdrachten (specifieke verwerkingen, dienstverlening) van zijn "pijler" te waarborgen.

 

Het verstrekken van gemotiveerde beslissingen over de aanvragen van een voorafgaand akkoord in de fiscale materie die tot zijn/haar expertisedomein behoort

teneinde

de adequaatheid en kwaliteit ervan te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
business analist
  het bestuderen van de aanvragen die betrekking hebben op concrete gevallen en die werden ingediend door de teams van een stafdienst of lijndienst van zijn/haar "pijler"

teneinde

  het wettelijk en economisch kader te bepalen waarin deze worden opgenomen

 

Voorbeelden van taken
 • het opzoeken van de bestaande praktijkgevallen
 • zoeken naar gelijkenissen/verschillen tussen verschillende praktijkgevallen
 • het vergelijken van de praktijk met de wetgeving en de rechtspraak
 • het bestuderen van de economische context

 

Als
specialist
  het autonoom bepalen van de aanpak bij een complexe opdracht (studies, adviezen, enz., over concrete gevallen) en van de nodige acties (literatuur- en bronnenonderzoek, oprichting van een kennisgroep, enquêtes, enz.)

teneinde

  efficiënte antwoorden op de aanvragen te verstrekken

 

Voorbeelden van taken
 • het bestuderen van de impact van de adviezen en voorafgaande akkoorden voor hun publicatie
 • beslissen over de inhoud van de adviezen, studies, voorafgaande akkoorden, enz.
 • informeren naar de mogelijke invloed van de fiscale wetgeving of de wetgeving die niet tot zijn/haar vakdomein behoort
 • rekening houden met de vereiste antwoordtermijnen

 

Als
communicator
  het verstrekken van duidelijk opgestelde adviezen, rulings en studies

teneinde

  ervoor te zorgen dat alle minder gespecialiseerde personen deze juist begrijpen

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van de documenten
 • het aanleggen van woordenlijsten
 • het beoordelen van de verstaanbaarheid op basis van een proefpubliek

 

Als
coach
  het beheren van de kennisgroepen/netwerken van deskundigen

teneinde

  de kwaliteit van hun adviezen, ondersteuning en/of studies te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het zoeken van de deskundigen
 • het voorstellen van synthesen van oplossingen
 • het beheren van de vergaderingen
 • het doorgeven van zijn/haar ervaring aan zijn/haar collega's

 

Als
onderzoeker
  het systematisch inwinnen van inlichtingen

teneinde

  zijn/haar expertisedomein constant te onderhouden

 

Voorbeelden van taken
 • het raaplegen van de vakliteratuur
 • deelnemen aan colloquia
 • informeren naar de situatie op het terrein

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

beslissingen, schriftelijke vragen

als dossier

ad hoc

lijndiensten en stafdiensten

schriftelijke vragen

als dossier

ad hoc

collega's en management

schriftelijke en mondelinge adviezen

informeel

dagelijks

seminaries, publicaties,...

verslagen, studies, documenten,...

ter informatie en als opleiding

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke antwoorden

als dossier

ad hoc

lijndiensten en stafdiensten

schriftelijke antwoorden

als dossier

ad hoc

collega's en management

schriftelijke en mondelinge adviezen

informeel

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

een teamchef "operationele expertise" van de pijler waartoe hij/zij behoort

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de werkmethodes en het technisch kader van zijn/haar opdrachten (adviezen, raadgevingen, studies, ruling, expertisegroepen, enz.)
 • de technische inhoud van de antwoorden die hij/zij verstrekt en de beslissingen die hij/zij neemt (voorafgaande akkoorden op fiscaal vlak)

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het wijzigen van het theoretisch kader van de opdrachten (studies, adviezen, enz.) die hem/haar zijn toevertrouwd (verzoek aan zijn/haar management)
 • het valideren van de resultaten van een expertisegroep (hij/zij moet de resultaten door de groep zelf laten valideren)

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wetgevingen, reglementeringen, instructies en administratieve richtlijnen met betrekking tot het fiscale en niet-fiscale competentiedomein van de FOD Financiën
 • de strategische en operationele doelstellingen die vastgesteld zijn door zijn/haar managementlijn (N tot N-5)

 

Welke vernieuwingen
 • de functie mag volledig nieuwe studies, procedures en ondersteuning ontwikkelen, alsook voorstellen om operationele richtlijnen binnen de entiteit "Belastingen & Invordering" te ontwikkelen en te wijzigen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de strategische en operationele doelstellingen die vastgesteld zijn door zijn/haar managementlijn (N tot N-5)

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.