Afdrukken

Attaché A2 beheerscontrole (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IBB013

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Invoeren en verbeteren van beheersinstrumenten (boordtabellen, rapportering over het beheer, analystische boekhouding)

teneinde

het management bij te staan inzake beheersbeslissingen.

 

Analyseren van de processen en identificeren van de daaraan verbonden risico's

teneinde

verbeteringsvoorstellen te formuleren.

 

Resultaatgebieden
Als
specialist
  invoeren en beheren van een geïntegreerd beheerscontrolesysteem en instaan voor de goede werking van de beheersinstrumenten (software, tabellen, enz.) op basis van de eigen expertise

teneinde

  de beheerscontrole van alle processen binnen de organisatie mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • permanent opvolgen van de werking en het gebruik van het beheerssysteem
 • instaan voor de invoering e het beheer van de beheersinstrumenten
 • verbeteren van de beheersinstrumenten
 • instaan voor de coherentie tusen de controleparameters en de meetwijzen van de bestaande beheerssystemen
 • kritisch analyseren van het nut en de efficiëntie van de beheersinstrumenten en de gemeten parameters

 

Als
analist
  analyseren van de processen van de organisatie en formuleren van verbeteringsvoorstellen

teneinde

  het management te voorzien van de nodige beheersinformatie om de essentiële processen te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • beschrijven van de sleutelprocessen
 • analyseren van de processen
 • identificeren van de kritieke fases van de processen
 • implementeren van de verbeteringsvoorstellen
 • formuleren van aanbevelingen aan de deskundige en/of de chef

 

Als
intern controleur
  identificeren van de risico's die verbonden zijn aan de processen en uitvoeren van verbeteringsacties

teneinde

  de risico's van de organisatie te beheren en te zorgen dat ze onder controle zijn

 

Voorbeelden van taken
 • controleren of de entiteiten de financiële en administratieve procedures volgen
 • vragen van bijkomende informatie
 • opsporen van anomalieën en instaan voor de gepaste acties
 • rapporteren van anomalieën in een gedetailleerd verslag of contact opnemen met de betrokken instanties
 • uitvoeren van corrigerende acties

 

Als
intern
  informeren van de hiërarchische meerderen en het management

teneinde

  hen toe te laten om een beter financieel beheer te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • hen de nodige informatie leveren over het financieel verkeer, over de daarbij betrokken procedures, alsook over de controle op het financieel verkeer
 • hen informeren over de risico's inzake het beheer van de boekhoudkundige en budgettaire processen die een impact kunnen hebben op de organisatie
 • hen de nodige cijfergegevens leveren

 

Als
projectmedewerker
  meewerken aan projecten inzake de implementatie van nieuwe beheersinstrumenten binnen de organisatie of aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande systemen

teneinde

  een coherente opvolging toe te laten van de verschillende beheersparameters binnen de ganse organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • mee opstellen van het benaderingsplan
 • voorstellen van verbeteringen
 • instaan voor een deel van het project en/of bepaalde taken
 • opvolgen van de kalender en de (tussentijdse) resultaten

 

Als
coach
  adviseren van de teamleden en de nieuwe medewerkers begeleiden

teneinde

  hen de risico's binnen de organisatie te leren identificeren en beheren en hen de controles correct en nauwgezet te leren uitvoeren

 

Voorbeelden van taken
 • begeleiden, ondersteunen en stimuleren van de nieuwe medewerkers
 • wat betreft de methodologie, constructieve feedback geven
 • wat betreft het technisch karakter, advies geven teneinde hen zijn/haar kennis van de materie, van de wetgeving, van de reglementering en van de werkmethodes en -processen door te geven
 • voorstellen van oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen

 

Als
kennisbeheerder
  opzoeken en bestuderen (bij andere organisaties) van bestaande beheerscontrolesystemen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen

teneinde

  de kennis van de materie op een hoog niveau te houden

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan conferenties en vergaderingen om zijn/haar kennis te vergroten
 • deelnemen aan informatiesessies in samenwerking met andere organisaties
 • deelnemen aan overleg binnen het technische of reglementaire expertisdomein met externe of privé-organen
 • raadplegen van gespecialiseerde brochures

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

hoofd beheerscontrole

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.