Afdrukken

Adviseur architectuur netwerken (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IIC012

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Beheren van ontwikkelings- of aanpassingsprojecten van het ICT-netwerk van de organisatie

teneinde

de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
leider van projecten m.b.t. het ICT-netwerk
  coördineren en opvolgen van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen en die aan hem/haar rapporteren

teneinde

  de projecten te beëindigen volgens de voorafbepaalde criteria (tijd, budget, kwaliteit, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van vergaderingen
 • bepalen van de prioriteiten en plannen van de projectfases
 • oplossen van conflicten tussen de projectmedewerkers
 • verstrekken van de nodige informatie voor de ontwikkeling van het project

 

Als
coach
  beheren en coördineren van de competenties van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen

teneinde

  de beschikbare competenties optimaal te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen van de taken, rekening houdend met de beschikbare competenties
 • verzekeren van de opvolging van het werk van de medewerkers
 • bijstaan van de medewerkers bij moeilijke opdrachten

 

Als
expert
  verzekeren van het onderhoud, de evolutie en de ontwikkeling van het ICT-netwerk van de organisatie, zowel op het vlak van de behoeften van de organisatie, als in verhouding tot de technische ontwikkelingen

teneinde

  de gebruikers een performant en kwaliteitsvol ICT-netwerk te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van een werkingsmodel van het systeem, dit systeem ontleden en er de samenstellende materiële elementen van bepalen
 • waken over de implementatie van nieuwe toepassingen (upgrade, wijzigingen of uitbreidingen)
 • tussenkomen zowel op het vlak van de mainframe als op het vlak van de plaatselijke server bij problemen
 • voortdurend evalueren van de globale belasting van het netwerk

 

Als
adviseur
  evalueren van de verschillende hardware- en softwareoplossingen

teneinde

  een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten.

 

Voorbeelden van taken
 • vergelijken van de prestaties van de voorgestelde oplossingen, voorstellen van audits inzake prestaties en veiligheid, alsook voorstellen van verbeteringen (progressief of via technologische sprongen)
 • evalueren van de weerhouden oplossingen vanuit technisch oogpunt
 • documenteren en argumenteren van de keuzes
 • opstellen van de integratieplannen: analyseren van de integratie van nieuwe en oude systemen
 • bewaken van de kritieke belastingsparameters en voorstellen van de nodige uitbreidingen in geval van overbelasting

 

Als
ontwikkelaar
  uitwerken en uitbreiden van de architectuur van het netwerk binnen de vastgestelde standaarden en budgetten

teneinde

  een antwoord te bieden op de noden van de organisatie en van de ICT-gebruikers

 

Voorbeelden van taken
 • evalueren van de bestaande noden op korte en lange termijn
 • conceptueel ontwikkelen en verder uitbreiden van de netwerk
 • de nood aan netwerkcapaciteit op lange termijn nagaan

 

Als
analist
  in kaart brengen van de ICT-behoeften (specifieke netwerken) van de gebruikers en organisatie

teneinde

  gericht de markt te bevragen om een oplossing te bieden op deze noden

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • vertalen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie naar technische specificaties
 • samenwerken met collega's (juristen, specialisten inzake ICT-beveiliging,) voor het opstellen van een lastenboek conform de wettelijke vereisten
 • nagaan of oplossingen passen in de langetermijnvisie van de ICT-afdeling

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de technologische evoluties
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • onderhouden van contacten met leveranciers
 • zelfstudie
 • deelnemen aan seminaries

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

verantwoordelijke ICT

de functie geeft functioneel leiding aan 1-10 medewerkers van niveau A, B, C en D

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van het eigen werk en het werk van de projectmedewerkers (projectorganisatie: wie doet wat, volgens welke planning en met welke middelen)
 • architectuur van het netwerk en de verdere ontwikkelingen ervan, binnen de budgetten, de normen en het beschikbare materiaal
 • voorstellen van de nodige netwerkhardware en -software
 • procedures inzake het netwerkbeheer
 • adviezen over complexe technische problemen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • aanpassing van de normen
 • beslissingen m.b.t. de uitbreiding van het netwerk of belangrijke interventies
 • al wat afwijkt van de instructies
 • aanpassingen aan de planning (o.a. van de werkdagen)
 • aanpassingen met gevolgen voor de wensen van de gebruikers

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

geen verantwoordelijkheid inzake budget

 

Eigen werkbudget

geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. geen

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • algemene instructies
 • richtlijnen van de directe hiërarchische meerdere
 • SLA's (service level agreements)
 • wetgeving m.b.t. de privacy
 • wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten

 

Welke vernieuwingen
 • verdere ontwikkeling en uitbouw van het netwerk
 • verdere ontwikkeling en uitbouw van de applicaties van het systeem

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • informatie die aanwezig is binnen de organisatie
 • eigen ervaring uit eerdere functies
 • externe adviezen
 • opleidingen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.