Afdrukken

Adviseur architectuur databanken (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IIC015

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Coördineren van een team van specialisten inzake de architectuur van databanken en van attachés beheer databanken

teneinde

projecten optimaal te verwezenlijken binnen een financieel kader en binnen de vooraf vastgelegde termijnen.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  coördineren van de activiteiten van de specialisten inzake de architectuur van databanken en van de attachés beheer databanken

teneinde

  een optimale taakverdeling en de realisatie van de projecten die eruit voortvloeit, te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • coördineren van de activiteiten van de teammedewerkers
 • plannen op korte en lange termijn
 • organiseren van werkvergaderingen

 

Als
verantwoordelijke
  beslissingen nemen

teneinde

  het geheel van de activiteiten in overeenstemming te brengen met de vastgelegde doelstellingen

 

Voorbeelden van taken
 • rangschikken van de verschillende projecten volgens prioriteit
 • bepalen en verzekeren van een strikte opvolging van de budgetten
 • rapporteren en communiceren van problemen aan de superieuren
 • bepalen van de doelstellingen en de sleutelfases

 

Als
leidinggevende/coach
  ondersteunen van de teammedewerkers

teneinde

  de binnen het team beschikbare talenten en kwaliteiten optimaal te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • beheren van de medewerkers
 • opstellen van richtlijnen, uitwerken van procedures en goede praktijken
 • verifiëren en controleren van de kwaliteit van de activiteiten van de attachés beheer databanken

 

Als
analist
  opstellen van de kaart met de behoeften van de gebruikers en van de organisatie in termen van ICT (informatie- en communicatietechnologie)

teneinde

  in overleg met de collega's, een lastenboek op te stellen conform de wettelijke vereisten die door de markt worden gesteld, om antwoorden voor deze behoeften voor te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • vertalen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie naar technische specificaties
 • samenwerken met de collega's (juristen, specialisten in ICT-veiligheid, enz.)
 • nagaan of de oplossingen overeenstemmen met de langetermijnvisie van het ICT-departement

 

Als
kennisbeheerder
  instaan voor de opvolging van de ontwikkelingen in het vakgebied

teneinde

  optimaal te reageren op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • verzekeren van de opvolging van de technologische ontwikkelingen
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • onderhouden van contacten met de leveranciers
 • autodidactisch studeren
 • deelnemen aan werkgroepen

 

Als
expert
  verzekeren van de opvolging van de databanken

teneinde

  de prestaties en de evolutie van het ICT-netwerk te verzekeren, zowel op het vlak van de behoeften van de organisatie als op het vlak van de technologische ontwikkelingen

 

Voorbeelden van taken
 • verzekeren van de dienstverlening aan de klanten
 • instaan voor de implementatie van de nieuwe toepassingen (nieuwe versie, wijzigingen of uitbreidingen)
 • voorstellen van audits inzake de prestaties en de veiligheid
 • voorstellen van verbeteringen (progressief of technologische sprongen)

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.