Afdrukken

Adviseur architectuur systemen (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DIC200

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Zorgen voor de implementatie van nieuwe informatiesystemen en het onderhoud van de bestaande systemen op het gebied van functionele en technische analyses inzake programmering

teneinde

aan de gebruikers de mogelijkheid te bieden hun opdrachten t.a.v. hun gebruikers (klanten) doeltreffend en efficiënt uit te voeren.

 

Beheren van ontwikkelings-en aanpassingsprojecten van de systeemarchitectuur van de organisatie

teneinde

de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  evalueren van de verschillende hardware- en softwareoplossingen

teneinde

  een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten.

 

Voorbeelden van taken
 • vergelijken van de prestaties van de voorgestelde oplossingen, voorstellen van audits inzake prestaties en veiligheid, alsook voorstellen van verbeteringen (progressief of via technologische sprongen)
 • evalueren van de weerhouden oplossingen vanuit technisch oogpunt
 • documenteren en argumenteren van de keuzes
 • opstellen van de integratieplannen: analyseren van de integratie van nieuwe en oude systemen
 • bewaken van de kritieke belastingsparameters en voorstellen van de nodige uitbreidingen in geval van overbelasting

 

Als
analist
  in kaart brengen van de ICT-behoeften (specifieke netwerken) van de gebruikers en organisatie

teneinde

  gericht de markt te bevragen om een oplossing te bieden op deze noden

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • vertalen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie naar technische specificaties
 • samenwerken met collega's (juristen, specialisten inzake ICT-beveiliging,) voor het opstellen van een lastenboek conform de wettelijke vereisten
 • nagaan of oplossingen passen in de langetermijnvisie van de ICT-afdeling

 

Als
toepassingexpert
  ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van het SAS-platform (of gelijkaardig)

teneinde

  de gebruikers een performant en kwaliteitsvol SAS-platform of gelijkaardig te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van programma's en verbeteren van bestaande toepassingen
 • instaan voor een gebruiksvriendelijke interface van de toepassingen
 • testen of laten testen van toepassingen
 • analyseren van de oorzaken van bugs
 • instaan voor de kwaliteitscontrole van de verwezenlijkte ontwikkelingen

 

Als
expert systeemsarchitect
  uitwerken en uitbreiden van de architectuur van het systeem binnen de vastgestelde standaarden en budgetten

teneinde

  een antwoord bieden op de noden van de organisatie en van de ICT-gebruikers

 

Voorbeelden van taken
 • evalueren van de bestaande noden op korte en lange termijn
 • ontwikkelen van het infrastructuur
 • de nood aan systeemcapaciteit op lange termijn nagaan
 • uitwerken van een werkingsmodel van het systeem, dit systeem ontleden en er de samenstellende materiële elementen van bepalen

 

Als
leider van projecten
  coördineren en opvolgen van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen en die aan hem/haar rapporteren

teneinde

  de projecten beëindigen volgens de voorafbepaalde criteria (tijd, budget, kwaliteit, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van vergaderingen
 • bepalen van de prioriteiten en plannen van de projectfases
 • oplossen van conflicten tussen de projectmedewerkers
 • verstrekken van de nodige informatie voor de ontwikkeling van het project

 

Als
coach
  beheren en coördineren van de competenties van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen

teneinde

  de beschikbare competenties optimaal te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen van de taken, rekening houdend met de beschikbare competenties
 • verzekeren van de opvolging van het werk van de medewerkers
 • bijstaan van de medewerkers bij moeilijke opdrachten

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de technologische evoluties
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • onderhouden van contacten met leveranciers
 • zelfstudie
 • zijn/haar kennis en expertise delen met de collega's

 

Als
contactpersoon
  rapporteren over de voortgang van het project aan de hiërarchie/klant en aan het projectteam

teneinde

  hen een overzicht bieden van de stand van zaken van het project

 

Voorbeelden van taken
 • afdwingen van beslissingen indien nodig
 • geven van presentaties en realisaties
 • gebruik maken van de rapporteringsinstrumenten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge vragen

informeel

ad hoc

management

schriftelijke adviezen

als dossier

ad hoc

klanten

schriftelijke vragen

vergadering, stuurgroep

ad hoc

klanten

mondelinge vragen

informeel

ad hoc

leveranciers

aanbiedingen

documentatie ,per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

als dossier

ad hoc

management

mondelinge adviezen

informeel

ad hoc

management/klanten

stand van zaken

réunion, groupe de pilotage

ad hoc

medewerkers

taken, specificaties

vergadering, stuurgroep

ad hoc

collega's

technische besprekingen

schriftelijk, mondeling

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Directeur ICT

de verantwoordelijke voor de directie van de toepassingen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van het eigen werk en het werk van de projectmedewerkers (projectorganisatie: wie doet wat, volgens welke planning en met welke middelen)
 • architectuur van het systeem en de verdere ontwikkelingen ervan, binnen de budgetten, de normen en het beschikbare materiaal
 • voorstellen van de nodige hardware en -software
 • procedures inzake het systeembeheer
 • adviezen over complexe technische problemen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • aanpassing van de normen
 • beslissingen m.b.t. de amelioratie van het systeem of belangrijke interventies
 • al wat afwijkt van de instructies
 • aanpassingen aan de planning (o.a. van de werkdagen)
 • aanpassingen met gevolgen voor de wensen van de gebruikers

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

geen verantwoordelijkheid inzake budget

 

Eigen werkbudget

geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. geen

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • algemene instructies
 • richtlijnen van de directe hiërarchische meerdere
 • SLA's (service level agreements)
 • wetgeving m.b.t. de privacy
 • wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten

 

Welke vernieuwingen
 • verdere ontwikkeling en uitbouw van het netwerk
 • verdere ontwikkeling en uitbouw van de applicaties van het systeem

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • informatie die aanwezig is binnen de organisatie
 • eigen ervaring uit eerdere functies
 • externe adviezen
 • opleidingen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.