Afdrukken

Adviseur analyse sociaal secretariaat - Coördinator (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DPO308

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 10. Personeel en Organisatie (PO)
Doel van de functie

Het analyseren, het doorgronden en doen functioneren van het betalingssysteem van een sociaal secretariaat op een effectieve en efficiënte wijze

teneinde

een correcte en binnen de gestelde termijn betaling uit te voeren van wedden, pensioenen, kinderbijslagen, enz...

 

Leidinggeven en coachen van analyse- en ontwikkelingscel

teneinde

tot een snel en kwaliteitsvol resultaat te komen

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  het aanpassen (bijsturen) van het betalingssysteem in functie van de wijziging in de reglementering en de instructies van de overheid

teneinde

  tot een performant betalingssysteem te komen.

 

Voorbeelden van taken
 • het bestuderen van de wijzigingen in de reglementering
 • het omzetten van de wijzigingen in een analyse, te gebruiken door een informaticus en/of programmeur
 • het opstellen van handleidingen

 

Als
contactpersoon
  het inwinnen van adviezen bij experten zoals juristen en informatici

teneinde

  een gedegen analyse te kunnen uitvoeren.

 

Voorbeelden van taken
 • het opnemen van contact met experten (intern of extern)
 • het bespreken van de mogelijke problemen
 • het aanpakken van multidisciplinaire problemen

 

Als
adviseur
  het rapporteren van de geplande acties aan de hiërarchie, het management en/of andere sectoren van de dienst, het rechtstreeks adviseren van de administrateur der Betalingen

teneinde

  validatie te bekomen van de ondernomen acties en eenvormigheid in het systeem te bekomen.

 

Voorbeelden van taken
 • het rapporteren van geplande acties
 • overleggen met de hiërarchie en het management

 

Als
beheerder
  het opvolgen van de ondernomen acties en het opvolgen van de programma's naar de doeltreffendheid van de uitvoeringsresultaten toe

teneinde

  de doelstellingen te bereiken (= performant systeem) en bijsturingen mogelijk te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van resultaten van de programma's
 • bijsturen naar de resultaten toe

 

Als
coach
  het motiveren en coachen van een ontwikkelingsteam en een programmeringsteam

teneinde

  over een groep experten te beschikken die de gewenste resultaten kunnen leveren.

 

Voorbeelden van taken
 • het ondersteunen van de medewerkers
 • de gelegenheid geven aan medewerkers om zich te ontplooien en bij te scholen
 • evalueren en eventueel wijzen op tekortkomingen

 

Als
deskundige/specialist
  het leveren van een actieve bijdrage door eigen expertise

teneinde

  snel tot oplossingen te komen om de betalingen te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • het detecteren van allerhande fouten in software
 • het vinden van correcte en snelle oplossingen voor bugs

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Administrateur Betalingen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.