Afdrukken

Economisch controleur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : EC001

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Enquêtes uitvoeren, verslagen opmaken, overtredingen identificeren, raad en advies geven

teneinde

de strikte naleving van de ingewikkelde economische wetgevingen of reglementeringen te controleren.

 

Resultaatgebieden
Als
controleur
  inspectiebezoeken aan economische actoren brengen

teneinde

  na te gaan of de wetten worden toegepast en om de nodige maatregelen te treffen bij overtredingen.

 

Voorbeelden van taken
 • Plannen, organiseren en coördineren van de controles in samenwerking met andere diensten
 • Controles snel en accuraat uitvoeren: verslagen opmaken van inbreuken of tekortkomingen, monsters nemen,…
 • De betrokken personen identificeren, hen verhoren, hen confronteren met de wetgeving, bijstand van de politie vragen, zich voorbereiden op gevaarlijke situaties,…
 • Documenten eisen en interpreteren, verslagen opmaken
 • De situatie gadeslaan, interpreteren en conclusies trekken met als doel te waarschuwen, bemiddelen, verbaliseren.

 

Als
dossierbeheerder
  bestaande en nieuwe dossiers onderzoeken

teneinde

  over alle nodige informatie te beschikken ter voorbereiding van het inspectiebezoek zodat het efficiënt en relevant is.

 

Voorbeelden van taken
 • Kennis nemen van, begrijpen en interpreteren van onderzoeken
 • Documentatie verzamelen, procedures en bronnen nagaan,…

 

Als
adviseur
  adviezen formuleren en raad geven

teneinde

  te verzekeren dat de wetten op het terrein beter worden nageleefd.

 

Voorbeelden van taken
 • Mondeling en schriftelijk informeren, uitleg en raad geven over de uitgeoefende activiteiten en over sommige economische reglementeringen en wetgevingen
 • Zijn kennis van de wetgeving voortdurend ontwikkelen en de gevraagde informatie opzoeken

 

Als
administratief medewerker
  zorgen voor de administratieve behandeling van de dossiers

teneinde

  de inspectiebezoeken te motiveren en te documenteren zodat de dossiers efficiënt kunnen worden afgehandeld.

 

Voorbeelden van taken
 • Processen-verbaal opmaken
 • Onderzoeksverslagen schrijven
 • Administratieve informatie bijhouden,…

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De inspecteur (teamverantwoordelijke) en de inspecteur-directeur van de Regionale Directie

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.