Afdrukken

Penitentiair technisch assistent keuken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV003

Niveau: C

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Begeleiden, leiden van gedetineerden* die tewerkgesteld zijn binnen de keukendiensten van de penitentiaire inrichtingen

teneinde

bij te dragen tot het klaarmaken en verdelen van kwaliteitsvolle maaltijden

 

Bewaken van gedetineerden* die tewerkgesteld zijn binnen de keukendiensten van de penitentiaire inrichtingen

teneinde

de veiligheid binnen de keukendiensten te garanderen.
(*)Hiermee wordt gedetineerden en/of geïnterneerden bedoeld. In de rest van de tekst moet onder gedetineerden steeds gedetineerden en/of geïnterneerden worden begrepen.

 

Resultaatgebieden
Als
logistiek beheerder
  Instaan voor het beheer van het keukenmateriaal en voor de grondige reiniging van de keuken

teneinde

  over het nodige materiaal te beschikken en steeds te voldoen aan de regels inzake hygiëne (HACCP, …).

 

Voorbeelden van taken
 • Naleven van de instructiefiche en de gebruiksaanwijzing van het materiaal en de machines.
 • Verzekeren van de controle en de opvolging van het onderhoud van het materiaal, de machines en het gebruik van het rollend materiaal.
 • Nazicht van het materiaal en de machines voor en na het werk.
 • Reinigen van de keuken.

 

Als
coördinator
  Instaan voor de organisatie van het werk van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam en voor de handhaving van de orde en discipline in de keuken

teneinde

  een optimale dienstverlening te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Verdelen van het werk over de gedetineerden rekening houdend met hun attitude en competenties.
 • In staat zijn het werk uit te leggen aan de gedetineerden en ervoor te zorgen dat het werk correct uitgevoerd wordt.
 • Kennis van de reglementaire voorschriften en het correct toepassen ervan.
 • Voorkomen en zo nodig oplossen van conflicten.

 

Als
coach
  Motiveren van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam

teneinde

  de prestaties van de gedetineerden te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Ondersteunen van de gedetineerden bij het uitvoeren van hun taken.
 • Instaan voor de training-on-the-job van nieuwe gedetineerden binnen het keukenteam.

 

Als
bewaker
  Bewaken van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam

teneinde

  de veiligheid binnen de keuken te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Toezicht houden op de gedetineerden die deel uitmaken van het keukenteam.
 • Controleren van het keukenmateriaal (gebruiksvoorwerpen) en summiere fouille van de gedetineerden.
 • Uitvoeren van het appel en opvolgen van de bewegingen.
 • Nemen van adequate maatregelen in geval van een incident (verwijdering, …) en rapporteren van een incident aan de bewuste dienst(en).

 

Als
kok
  Instaan voor de bereiding van kwaliteitsvolle maaltijden

teneinde

  smaakvolle en voedzame gerechten te kunnen voorschotelen.

 

Voorbeelden van taken
 • Uitvoeren van de mise en place (hoeveelheden bepalen, kiezen, klaarzetten, controleren, reinigen, …).
 • Tijdig klaarmaken, (pro)portioneren en verdelen/bedelen van de maaltijden.

 

Als
contactpersoon
  Contacten onderhouden met de hiërarchie, de medewerkers (collega’s, gedetineerden, …) en de externe partners

teneinde

  bij te dragen tot een goede communicatie binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • Beantwoorden van vragen van de hiërarchie, de medewerkers en de externe partners.
 • Overbrengen van alle nuttige informatie op een pertinente manier.
 • Efficiënt samenwerken met de externe partners (leveranciers, externe firma’s, …) volgens de geldende richtlijnen.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Penitentiair technisch assistent – ploegchef keuken

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.