Afdrukken

Schoonmaker (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : LO006

Niveau: D

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 07. Logistiek en Economaat (LO)
Doel van de functie

Instaan voor de schoonmaak van de lokalen en het meubilair

teneinde

bij te dragen tot een hygiënische en aangename werkomgeving.

 

Resultaatgebieden
Als
onderhoudstechnicus
  onderhouden van de lokalen

teneinde

  de gebouwen in goede staat houden.

 

Voorbeelden van taken
 • Schoonmaken van allerhande ruimtes
 • ledigen en sorteren van de vuilnisbakken, asbakken, …

 

Als
controleur
  de gebouwen controleren op vlak van hygiëne

teneinde

  eventuele problemen te detecteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Controleren van de ruimtes
 • Detecteren van gebreken die een invloed hebben op de hygiëne (bijvoorbeeld lekken)
 • Rapporteren van de gebreken aan de beheerders

 

Als
materiaalbeheerder
  de nodige producten en materialen voorzien en onderhouden

teneinde

  zijn functie naar behoren te kunnen uitoefenen en onmiddellijk op de behoeften in te kunnen spelen.

 

Voorbeelden van taken
 • vervangen van zeep, handdoeken en papier
 • signaleren wanneer bepaalde producten niet meer voorradig zijn

 

Als
aanspreekpunt
  eenvoudige vragen of klachten beantwoorden

teneinde

  een eerste informatie te bieden aan klanten en collega's.

 

Voorbeelden van taken
 • Noteren van de opmerkingen van personeelsleden
 • Oplossen van de gesignaleerde problemen
 • Doorgeven van informatie over de problemen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Groepsverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.