Afdrukken

Schoonmaker (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : LO011

Niveau: D

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 07. Logistiek en Economaat (LO)
Doel van de functie

Met zorg en volgens precieze instructies de schoonmaakwerkzaamheden van de gebouwen van het Instituut uitvoeren

teneinde

aan een optimale werkomgeving voor de medewerkers alsook aan het goede imago van het Instituut bij te dragen.

 

Resultaatgebieden
Als
schoonmaker
  het onderhoud uitvoeren van de lokalen, kantoren en gemeenschappelijke ruimten in de gebouwen van het Instituut

teneinde

  bij te dragen tot een nette en aangename werkomgeving voor de medewerkers.

 

Voorbeelden van taken
 • De kantoren, lokalen, gangen, toiletten, vergaderzalen alsook het meubilair schoonmaken en afstoffen;
 • De lokalen schoonmaken met de juiste onderhoudsproducten;
 • De onderhoudsproducten weldoordacht gebruiken en, indien nodig, informatie inwinnen over de te gebruiken onderhoudsproducten;
 • De vloer van de kantoren boenen met het gepaste materiaal;
 • Aan de verantwoordelijke eventuele problemen meedelen die tijdens het schoonmaken werden vastgesteld (lekken, stroompannes, enz.).

 

Als
logistieke medewerker
  tijdig het gepaste materiaal en de drank klaarleggen

teneinde

  de medewerkers toe te laten hun functie in aangename omstandigheden uit te oefenen.

 

Voorbeelden van taken
 • Koffie maken en in de thermoskannen gieten;
 • Frisdranken en koffie alsook kopjes, glazen en, desgevallend, borden en bestek ter beschikking stellen van de medewerkers
 • De zalen afruimen, de vaat doen en opruimen.

 

Als
beheerder van het hygiënemateriaal
  zorgen voor de bevoorrading en de voorziening van de hygiënebenodigdheden en de onderhoudsproducten

teneinde

  zijn werk correct en binnen de gestelde termijnen uit te kunnen voeren en het nodige materiaal aan elkeen te bezorgen.

 

Voorbeelden van taken
 • De nodige informatie aan de Huishoudelijke Dienst geven zodat deze regelmatig een inventaris kan maken van de behoeften aan materiaal en schoonmaakproducten;
 • Een formulier invullen teneinde het nodige materiaal en de nodige producten bij de Huishoudelijke Dienst te bestellen;
 • Dagelijks de toiletten bevoorraden met hygiënebenodigdheden (wc-papier, zeep, papieren handdoeken, enz.);
 • Ervoor zorgen dat het gebruikte materiaal en de benodigdheden opgeborgen worden.

 

Als
schoonmaker
  Instaan voor de selectieve verwerking van het afval

teneinde

  een propere omgeving aan de medewerkers aan te bieden en bij te dragen tot een duurzaam milieubeheer.

 

Voorbeelden van taken
 • De vuilzakken klaarleggen;
 • De vuilnisbakken van de lokalen leegmaken en de vuilzakken vervangen;
 • Het afval sorteren volgens de wettelijke normen ter zake;
 • Het afval verzamelen in de daartoe voorziene containers.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Verantwoordelijke schoonmaak en onderhoud

Instructies

Mondeling, formulier

dagelijks

Medewerkers

Informatievragen

mondeling

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Verantwoordelijke schoonmaak en onderhoud

Informatie, problemen, vraag naar materiaal

Mondeling Formulier

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

In eerste lijn van de teamchef schoonmaak en onderhoud

In tweede lijn van de schoonmaakverantwoordelijke.

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De organisatie van zijn werk volgens de vastgestelde procedures en de werkplanning.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Gebruik van materiaal
 • Bestelling van materiaal
 • Planning

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Instructies van de verantwoordelijke schoonmaak en onderhoud
 • Regels inzake veiligheid en hygiëne

 

Welke vernieuwingen
 • Geen innovatie verwacht

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • /

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.