Afdrukken

Eerste-lijn medewerker binnen de Contact Center (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : SA002

Niveau: C

Functiefamilie : Ondersteuners

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Per telefoon, per mail en via het informaticasysteem de vragen en verzoeken tot informatie van de klanten betreffende het competentiedomein beantwoorden en op een efficiënte manier en overeenkomstig de geldende procedures, de specifieke oproepen aan de gespecialiseerde tweede-lijn medewerker doorsturen

teneinde

de vragen van de klanten op een kwalitatieve en vlotte manier te behandelen en de diensten van de backoffice te verlichten zodat deze hen aan hun kernactiviteiten kunnen wijden.

 

Resultaatgebieden
Als
contactpersoon
  aan de vragen of klachten van interne of externe klanten beantwoorden en die aan de gespecialiseerde personen of diensten doorsturen indien ze complex zijn

teneinde

  de klanten optimaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een antwoord op hun vraag of klacht.

 

Voorbeelden van taken
 • de basis contactgegevens tijdens de oproepen of in de behandelde mails (identificatie van de persoon, classificatie van de vraag, …) opslaan
 • een klantgericht gesprek voeren waarbij wordt getracht om zo efficiënt mogelijk aan de verwachtingen te beantwoorden
 • de oproepen beantwoorden en mondelinge informatie verstrekken door eventueel gebruik van de beschikbare instrumenten en het maken van ondersteuning systemen
 • de vraag eventueel aan een meer gespecialiseerde tweede-lijn medewerker doorsturen.

 

Als
administratief ondersteuner
  administratieve documenten opstellen en/of aanpassen volgens de geldende regels in de dienst

teneinde

  ervoor te zorgen dat de dienst of de klant binnen de overeengekomen tijdstip over de nodige documenten en informatie beschikt.

 

Voorbeelden van taken
 • de verzoeken tot informatie en de klachten registreren
 • de eenvoudige of routine verzoeken, vragen en klachten volgens de geldende procedures of regels behandelen
 • schriftelijke informatie opzoeken, printen en eventueel opstellen en opsturen
 • de vragen en klachten aan de ad ploeg van specialisten doorgeven

 

Als
gegevens- en/of documentatiebeheerder
  dossiers, documenten en andere voor de dienst relevante informatie klasseren en/of gegevens in de kruispunt bank ingeven en aanpassen.

teneinde

  gestructureerde informatie ter beschikking van de organisatie te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • de gegevens van de klanten in de systemen registreren
 • de behandelde of te behandelen klachten klasseren
 • de kruispuntbank actualiseren door nieuwe of aangepaste gegevens in te voeren

 

Als
informatiecontactpunt
  aan eenvoudige vragen of klachten beantwoorden

teneinde

  een eerste bron van informatie aan de burgers of aan de collega’s te verstrekken

 

Voorbeelden van taken
 • een medewerker van dezelfde dienst tijdelijk vervangen
 • de tegengekomen incidenten of problemen rapporteren
 • de verwachte informatie intern doorgeven

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De superviseur van het Contact center (één per thematische ploeg).

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.