Afdrukken

Vertaler (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO001

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Instaan voor de vertaling en revisie van documenten

teneinde

de medewerkers en het management te laten beschikken over betrouwbare documenten in de gewenste taal en op die manier bij te dragen tot de goede werking van de organisatie.

 

Resultaatgebieden
Als
vertaler
  teksten over uiteenlopende onderwerpen vertalen van of naar de eigen moedertaal

teneinde

  de medewerkers en het management te laten beschikken over correct en eenduidig vertaalde teksten.

 

Voorbeelden van taken
 • Teksten vertalen
 • Terminologie opzoeken alsook alle andere informatie die nodig is voor de vertaling
 • Indien nodig de auteur van de tekst contacteren en vragen om verduidelijking
 • Een glossarium aanvullen en bijwerken
 • Feedback vragen over de kwaliteit van de eigen vertalingen

 

Als
revisor
  teksten in de eigen moedertaal reviseren die werden opgesteld of vertaald door collega’s

teneinde

  de linguïstische kwaliteit van de gekozen teksten te verbeteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Vertalingen van collega’s nalezen
 • Teksten nalezen die werden opgesteld door collega’s in hun moedertaal
 • Zinnen of tekstdelen herformuleren
 • Een kwaliteitscontrole doen van de volledige tekst
 • Collega’s adviseren over de betekenis van een tekst, het gebruik van een term, enz.

 

Als
taalkundige
  raad geven aan de medewerkers over het gebruik van bepaalde terminologie

teneinde

  de leesbaarheid van teksten te vergroten door het gebruik van een eenvormige terminologie

 

Voorbeelden van taken
 • Het gebruik van deze of gene woordkeuze aanraden
 • Specifieke informatie verschaffen aan onafhankelijke vertalers op grond van de eigen kennis van de context
 • Informatie verschaffen over de juiste schrijfwijze van een woord
 • Teksten onderwerpen aan een kwaliteitscontrole toegespitst op de gebruikte terminologie

 

Als
kennisbeheerder
  de kennis die nuttig is voor de eigen functie permanent actualiseren en delen met collega’s

teneinde

  de vertalingsopdrachten efficiënt en kwalitatief te laten verlopen.

 

Voorbeelden van taken
 • Zich permanent op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen het eigen specialisatiedomein
 • Samenwerken met de collega’s opdat allen ervaring verwerven op alle vereiste domeinen
 • Deelnemen aan studiedagen, seminaries, opleidingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Verantwoordelijke cel vertalingen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.