Afdrukken

Junior copywriter (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO005

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Boodschappen opstellen in het kader van al dan niet digitale communicatie-campagnes en in naleving van het door de afdeling Account Management uitgewerkte communicatieplan

teneinde

de communicatieve draagwijdte van de boodschappen en van de teksten, de taalzorg, de grafische kwaliteit van de al dan niet digitale publicaties rekening houdend met de «huisstijl» te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  De vraag van de interne klant en de beschikbare gegevens onderzoeken

teneinde

  een volledig overzicht van het te leveren project te hebben.

 

Voorbeelden van taken
 • Naar de behoeften en de wensen van de interne klant informeren en zien of de aanvraag haalbaar is rekening houdend met de technische vereisten, het grafische charter en de «huisstijl».
 • Met de accountmanagers samenwerken om de noodzakelijke informatie inwinnen en bijkomende inlichtingen aanvragen.
 • De projecten en de beschikbare documentatie bestuderen en analyses verrichten.
 • De vaste procedures en regelen toepassen.
 • De opmaak van het te leveren project bepalen in overleg met de interne klant en de accountmanagers.

 

Als
ontwikkelaar
  De basisgegevens in een concreet (voor)-ontwerp van tekst volgens de specifieke wensen van de klant omzetten

teneinde

  aan de communicatie-acties op een gespecialiseerde wijze bij te dragen.

 

Voorbeelden van taken
 • De oorspronkelijke teksten op basis van de communicatie-instructies aanpassen.
 • De spelling en de stijl van de oorspronkelijke teksten controleren en, in voorkomend geval, verbeteren.
 • De generieke en specifieke woordenschat aanpassen zonder de technische specificiteit en de zin van de oorspronkelijke boodschap aan te tasten.
 • De inhoud van communicatie-acties op grond van bestaande functionele en technische analyses ontwerpen en ontwikkelen.
 • Voor de opmaak, de grafische uitwerking en de interface zorgen.

 

Als
revisor
  De voorontwerpen van boodschappen evalueren en verbeteren

teneinde

  aan de kwaliteitsnormen te voldoen.

 

Voorbeelden van taken
 • De inhoud op het gebied van kwaliteit een eenvormigheid controleren.
 • De inhoud van de verschillende communicatiekanalen (internet, intranet, publicaties, …) onderhouden en bijwerken.
 • Vertalingen nalezen en verbeteren.
 • Drukproeven nazien en verbeteren.

 

Als
contactpersoon
  Interne klanten inlichten over de formulering van de boodschappen en op hun vragen of klachten hieraangaande antwoorden

teneinde

  uitvoerige informatie te geven en/of deze vragen of klachten te kunnen beantwoorden.

 

Voorbeelden van taken
 • Informatie geven over de werkmethode.
 • De vragen of klachten ontvangen, de oorzaak ervan onderzoeken en bijkomende inlichtingen inzamelen.
 • Op concrete vragen over de processen, de timing, de gebruikte methodes antwoorden.
 • De accountmanagers over de stand van zaken van het werk op de hoogte houden opdat zij ook deze informatie verder kunnen doorgeven.

 

Als
gegevens- of documentatiebeheerder
  De administratieve opvolging van de voorontwerpen verzekeren en de gegevens klasseren

teneinde

  de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • De informatie in gedeelde digitale bestanden verzamelen, organiseren en invoeren.
 • Documentatie over de activiteiten en de behaalde resultaten bijhouden dankzij o.a. het systeem van « track changes » (follow-up van de aangebrachte wijzigingen).
 • Informatie of documenten archiveren.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Senior Copywriter

beslissingen, instructies, informatie.

mondeling, papier

elke week

De andere copywriters van de dienst.

vragen, informatie

mondeling, papier

elke dag

Interne klanten

informatie (inhoud), vragen

mondeling, papier

elke dag

Account Managers

vragen, informatie

mondeling, papier

elke week

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Senior Copywriter

Resultaten van werkzaamheden, moeilijkheden, voorstellingen voor verbeteringen,…

mondeling, papier

elke week

De andere copywriters van de dienst.

adviezen, uitleg

mondeling, papier

elke dag

Interne klanten

Resultaten van werkzaamheden, informatie, uitleg, adviezen

mondeling, papier

elke dag

Account Managers

Resultaten van werkzaamheden, informatie, uitleg, adviezen

mondeling, papier

elke week

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Senior Copywriter

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De organisatie en de planning van zijn werk in overleg met de accounts managers.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alles wat buiten het kader valt van de normale procedures en de specifieke richtlijnen, het activiteitenprogramma en elke externe schriftelijke communicatie van de algemene directie en/of stafdienst.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant

 

Eigen werkbudget

Niet relevant

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Interne procedures, grafische charter en «huisstijl».

 

Welke vernieuwingen
 • Acties voorstellen om de processen en de werkmethodes te verbeteren, bij de realisaties creatief te werk gaan.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Grafische charter en «huisstijl».

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.