Afdrukken

Webmaster (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO010

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Het creëren en onderhouden van één of meerdere websites, door zowel de technische als de grafische ontwikkeling te verzorgen, dit op basis van een doorgedreven kennis van de relevante software en/of apparatuur

teneinde

bij te dragen tot de verspreiding van informatie, de bevordering van de communicatie met het personeel en het toegankelijk maken van de overheid voor haar burgers.

 

Resultaatgebieden
Als
webmaster
  instaan voor de technische opbouw en het onderhoud van één of meerdere websites

teneinde

  een continue online aanwezigheid van de organisatie te kunnen verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • de technische opbouw van een website (html, xml, css,...) uitwerken
 • dagelijks updaten, uitbreiden en onderhouden van de website
 • regelmatig vernieuwen van de website

 

Als
webdesigner
  een grafisch concept voor één of meerdere websites bedenken en uitvoeren

teneinde

  de interne en externe gebruikers een kwalitatieve en gebruiksvriendelijke online ervaring te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • grafisch materiaal produceren, opzoeken en integreren
 • creëren van animaties en elektronische formulieren
 • structureren van de teksten
 • lay-out van documenten verzorgen
 • documenten omzetten naar pdf en bewerken

 

Als
audiovisueel deskundige
  grafische content voor één of meerdere websites creëren en bewerken

teneinde

  de online informatie en communicatie van de organisatie boeiend en aangenaam te maken voor de interne en externe klanten

 

Voorbeelden van taken
 • foto's en dia's scannen en bewerken
 • foto's en dia's archiveren en digitaliseren
 • fotogalerijen samenstellen
 • analoge opnames vakkundig digitaliseren
 • digitale en gedigitaliseerde analoge opnames bewerken

 

Als
technisch deskundige
  zich voortdurend bijscholen in de nieuwste ontwikkelingen in het eigen vakgebied

teneinde

  de organisatie toegang te geven tot de meest recente en innovatieve middelen in de wereld van online toepassingen

 

Voorbeelden van taken
 • handleiding bestuderen bij het gebruik van software en/of apparatuur
 • de markt betreffende software en/of apparatuur volgen en zo nieuwe tendensen op de voet volgen
 • kennis en ervaring uitwisselen met andere gebruikers via netwerken, e.a.

 

Als
technisch ondersteuner
  inhoudelijke en grafische ondersteuning bieden aan de dienst Communicatie

teneinde

  bij te dragen tot de professionaliteit van de interne en externe communicatie van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • helpen bij het realiseren van E-newsletters, E-uitnodigingen, banners,...
 • nauw samenwerken met de dienst Communicatie om zo in te spelen op hun noden
 • advies geven inzake aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, normen, e.a. voor online communicatie

 

Als
ICT-deskundige
  back-up verlenen aan de collega's van de dienst ICT

teneinde

  het personeel een efficiënte dienstverlening te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • uitlenen van informaticamateriaal aan de gebruikers
 • instaan voor de helpdesk bij het gebruik van diverse softwareprogramma's
 • maken van dagelijkse back-ups

 

Als
projectmedewerker
  uitvoeren van deeltaken van de afdeling of tussen de afdelingen/disciplines en het leiden van kleine non-corporate (deel)projecten

teneinde

  de projectdoelstellingen binnen de voorop gestelde termijnen mee te helpen bereiken

 

Voorbeelden van taken
 • Meewerken aan de planning van het project
 • Plannen en uitvoeren van de acties
 • Communiceren over de voortgang van het project met de medewerkers en de leidinggevende of projectleider
 • Evalueren van de uitgevoerde acties

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie

behoeften, instructies, advies, normen, prioriteiten, budgetten, planning, deadlines, inhoud

Papier, elektronische, mondelinge communicatie, afspraken, nota's, vergaderingen, email, verslag;

ad hoc

communicatiedienst

online te plaatsen informatie/communicatie;

Papier, elektronische, mondelinge communicatie, afspraken, nota's, vergaderingen, email, verslag;

ad hoc

ICT-dienst

technische ondersteuning

Papier, elektronische, mondelinge communicatie, afspraken, nota's, vergaderingen, email, verslag;

ad hoc

diensten die een website of grafisch ontwerp aanvragen, kan zowel intern als extern zijn (indien gelinkt met een Belspo activiteit)

behoeften, instructies, advies, normen, prioriteiten, budgetten, planning, deadlines, inhoud

afspraken worden mondeling of per mail gemaakt, documenten worden liefst digitaal aangeleverd

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie

Vragen/antwoorden, schriftelijk/mondeling, feedback, behoeften;

Mondeling, schriftelijk, email, elektronische/papieren documenten, vergadering;

ad hoc

dienst communicatie

technische mogelijkheden, informatie over normen, trends, …

Mondeling, schriftelijk, email, elektronische/papieren documenten, vergadering;

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

diensthoofd communicatie of ICT

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • dagelijks onderhoud van één of meerdere websites
 • voorstel van grafisch ontwerp of grafische content voor websites

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • overige taken

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

NVT

 

Eigen werkbudget

NVT

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. NVT

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Technische specificaties van software en/of apparatuur
 • Grafische richtlijnen van de communicatiedienst

 

Welke vernieuwingen
 • Grafisch concept voor één of meerdere websites bedenken
 • Grafische content creëren

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • NVT

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.