Afdrukken

Digitaliseringsassistent (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO008

Niveau: C

Functiefamilie : Productbewerkers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

De verschillende fasen van het digitaliseringproces uitvoeren, vanaf de deelname aan de selectie van objecten, het klaarmaken van de objecten, over de eigenlijke digitalisering tot de postproductie van de digitale bestanden

teneinde

bij de dragen tot de conservatie en de valorisatie van het cultureel en/of wetenschappelijk erfgoed.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige in de digitalisering
  digitaliseren van objecten die geen deel kunnen uitmaken van een keten voor massadigitalisering

teneinde

  kwalitatieve digitale bestanden te creëren volgens de voorgeschreven normen.

 

Voorbeelden van taken
 • De objecten voorbereiden: het controleren van de toestand van de objecten, de objecten reinigen,
 • De verschillende referentiekaarten plaatsen (kleur, grijstinten, regel)
 • De verschillende parameters instellen (helderheid, resolutie, contrast, witbalans…)
 • Het beeld kaderen in het geschikte programma

 

Als
deskundige in de massadigitalisering
  digitaliseren van grote hoeveelheden objecten

teneinde

  kwalitatieve digitale bestanden te creëren volgens de voorgeschreven normen.

 

Voorbeelden van taken
 • Het digitaliseringsmaterieel kiezen in functie van het type te behandelen object
 • De verschillende referentiekaarten plaatsen (kleur, grijstinten, regel)
 • De verschillende parameters instellen (helderheid, resolutie, contrast, witbalans…)
 • Het werk positioneren en de scanner bedienen
 • Het beeld kaderen in het geschikte programma

 

Als
deskundige in de postproductie
  bewerken van de beelden en de digitale bestanden

teneinde

  de correcte digitale bewaring van de objecten te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Het ontwikkelen van de bestanden volgens de vooropstelde richtlijnen naar moederbestanden
 • De documentaire eenheden (bijvoorbeeld microfilms) reconstrueren
 • De volledigheid en de kwaliteit controleren
 • De bestanden herbenoemen
 • De metagegevens opslaan en de raadplegingsbestanden (bijvoorbeeld OCR of pdf-formaat) aanmaken

 

Als
projectmedewerker
  het uitvoeren van deeltaken binnen de digitaliseringsprojecten van de afdeling of tussen de afdelingen/disciplines en het leiden van kleine non-corporate (deel)projecten

teneinde

  de projectdoelstellingen binnen de voorop gestelde termijnen mee te helpen bereiken

 

Voorbeelden van taken
 • Meewerken aan de planning van het project
 • Plannen en uitvoeren van de acties
 • Communiceren over de voortgang van het project met de medewerkers en de leidinggevende of projectleider
 • Evalueren van de uitgevoerde acties

 

Als
administratief en logistiek assistent
  uitvoeren van verschillende administratieve en logistieke taken

teneinde

  de hiërarchische meerdere te ondersteunen en de goede werking van de dienst te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • De collega’s ondersteunen in de uitvoering van hun werk in geval van overbelasting of afwezigheid
 • De dossiers rangschikken en de verwerkte gegevens invoeren in het informaticasysteem
 • Het beeldmateriaal etiketteren, rangschikken en opbergen met inachtneming van de toepasbare regels
 • De documenten en informatie die eigen zijn aan de dienst beheren
 • Vragen van medewerkers en/of klanten beantwoorden

 

Als
materieelbeheerder
  instaan voor het onderhoud en de technische supervisie van het materieel

teneinde

  de goede staat van werking en de duurzaamheid van de digitaliseringsinstallaties te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • De onderhoudscontracten en de reparaties opvolgen
 • Contact opnemen met de leveranciers
 • Marktstudies voeren bij de aankoop van nieuwe toestellen
 • Offertes voor de aankoop van materieel opmaken conform de hiërarchische lijn
 • De digitaliseringsinstallaties kalibreren en instellen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

hoofd van de cel digitalisering of de assistent/werkleider

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.