Afdrukken

Keukenmedewerker (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : LO001

Niveau: D

Functiefamilie : Productbewerkers

Beroepscategorie : 07. Logistiek en Economaat (LO)
Doel van de functie

Bereiden en opdienen van dranken en koude en warme schotels volgens de beschikbare middelen

teneinde

tegemoet te komen aan de behoeften voor het personeel en de bezoekers en dit met naleving van de kwaliteits- en hygiënenormen.

 

Resultaatgebieden
Als
verwerker
  meewerken aan de bereiding van warme of koude schotels met strikte naleving van de normen

teneinde

  te voldoen aan de verwachtingen van de klanten en aan de kwaliteitsnormen

 

Voorbeelden van taken
 • voedingswaren ophalen in de opslagruimte en deze in de koelkasten plaatsen
 • de verschillende voedingswaren bereiden, m.a.w. groenten schillen, wassen en snijden, versnijden van vlees en vis, de borden dresseren en sandwiches beleggen, ...
 • de telefonisch of per mail doorgegeven bestellingen noteren

 

Als
leverancier
  instaan voor het uitdelen van de producten en voedingsmiddelen

teneinde

  te kunnen leveren wat de interne of externe klanten hebben besteld

 

Voorbeelden van taken
 • de drankautomaten vullen en rondgaan in de vergaderzalen om koffie of andere dranken, snoepgoed en het nodige vaatwerk te bezorgen
 • instaan voor de verdeling van de schotels aan het buffet en indien nodig de bestelde producten naar de (vergader)zalen brengen
 • de vragen van klanten over de menu’s en de maaltijden beantwoorden

 

Als
hygiëneconsulent
  voortdurend toezien op de grondige netheid van het keukenmateriaal, de elektrische keukentoestellen en de verschillende lokalen die bij de cafetaria horen

teneinde

  te allen tijde aan de regels betreffende hygiëne (HACCP) te voldoen

 

Voorbeelden van taken
 • de vloer, de kasten en het keukenmateriaal reinigen met producten die geschikt zijn voor de keuken
 • zorgen voor de opslag en bewaring van de voedingsmiddelen (controle van de temperatuur, zorg voor de opslagruimte)
 • de vuilnis tijdig buiten zetten

 

Als
kassier
  de verkoopactiviteiten registreren en de klant zijn wisselgeld te geven

teneinde

  het geld voor de maaltijden te ontvangen

 

Voorbeelden van taken
 • het totaalbedrag van de bestelde dranken en schotels berekenen
 • het geld in ontvangst nemen en de klant - indien nodig - het juiste wisselgeld teruggeven
 • het ontvangen geld in de kassa bewaren

 

Als
dienstmedewerker
  occasioneel en punctueel ondersteuning verlenen bij de organisatie van bepaalde evenementen en recepties wat de catering betreft

teneinde

  het goede verloop van deze evenementen te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • helpen bij de bereiding van maaltijden en het dekken van de tafels (plaatsing van de tafels, tafelkleden, servetten, bestek en ander vaatwerk, ...) of het opstellen van het buffet
 • dresseren van de borden en opdienen van de schotels aan tafel
 • de vaat doen en zorgen voor het correct opbergen van tafelkleden, vaatwerk, etc.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Beheerder van de cafetaria

instructies, richtlijnen

mondeling

dagelijks

rechtstreekse collega's

instructies, richtlijnen

mondeling

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

journalier

menu, prijs, dienstregeling

mondeling

dagelijks

journalier

Informatie

mondeling

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Cafetariabeheerder

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de organisatie van zijn eigen werkzaamheden

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alle voorgestelde verbeteringen moeten worden gevalideerd

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant

 

Eigen werkbudget

Niet relevant

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Regelgeving inzake hygiëne
 • Veiligheidsaanbevelingen voor het gebruik van het materiaal

 

Welke vernieuwingen
 • Voorstellen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Normen inzake kwaliteit en hygiëne (normen die gelden voor de bereiding van maaltijden, voor het bewaren van voedingsmiddelen, ...)

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.