Afdrukken

Kok (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : LO009

Niveau: D

Functiefamilie : Productbewerkers

Beroepscategorie : 07. Logistiek en Economaat (LO)
Doel van de functie

Bereiden van koude en warme schotels, volgens de beschikbare middelen

teneinde

op een efficiënte wijze kwaliteitsvolle maaltijden aan te bieden aan het personeel en de bezoekers.

 

Resultaatgebieden
Als
kok
  de verantwoordelijkheid opnemen voor de bereiding van verschillende maaltijden volgens de culinaire voorschriften en het opgestelde menu

teneinde

  de interne/externe klant tijdig van een kwalitatieve maaltijd te voorzien. .

 

Voorbeelden van taken
 • het voedsel in de opslagruimte gaan halen
 • de te gebruiken installaties in gereedheid brengen
 • de verschillende voedingsmiddelen bereiden

 

Als
toezichter
  voortdurend toezien op de hygiëne van het keukenmateriaal en de versheid en kwaliteit van de voedingswaren

teneinde

  de voedselveiligheid en de naleving van de wettelijke normen te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • het keukenmaterieel (doen) onderhouden en erop toezien dat het proper is
 • de versheid van de ontvangen voedingswaren controleren
 • toezien op het opslaan en de bewaring van de voedingsmiddelen

 

Als
logistiek medewerker
  zorgen voor het beheer van het keukenmaterieel en de voedingswaren

teneinde

  op elk moment over de noodzakelijke waren te beschikken.

 

Voorbeelden van taken
 • toezicht houden op de voorraad
 • de bestellingen van voedingsmiddelen doorgeven
 • de bestellingen in ontvangst nemen en ze ordenen
 • de bestelbon vergelijken met de geleverde producten en de hoeveelheid controleren
 • het keukenmaterieel tijdig controleren - reserveonderdelen bestellen

 

Als
medewerker
  evenementen en recepties mee helpen organiseren voor het deel restauratie

teneinde

  tot het succes van deze gebeurtenissen bij te dragen

 

Voorbeelden van taken
 • de maaltijden bereiden
 • helpen bij het ter beschikking stellen en het opstellen van tafels en materieel

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Keukenverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.