Afdrukken

Specialist back office (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IC001

Niveau: B

Functiefamilie : Techniekers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Zorgen voor de installatie, het onderhoud en de controle van de hardware, het netwerk en de informaticatoepassingen

teneinde

diensten die aan bepaalde eisen beantwoorden aan de gebruikers te bieden, zodat ze in optimale omstandigheden kunnen werken.

 

Resultaatgebieden
Als
technicus
  informatica-uitrustingen installeren en bedienen (software, veiligheidsvoorzieningen, ...)

teneinde

  voorzieningen die aan de technische eisen beantwoorden aan de gebruikers te bieden, zodat ze in optimale omstandigheden kunnen werken.

 

Voorbeelden van taken
 • montage en onderhoud van de machines, de virtuele uitrustingen, het communicatienetwerk en dergelijke (beheer van het serversysteem, van de netwerken, van de ontwikkelomgeving)
 • op verzoek, opnieuw opladen van vroegere back-ups
 • opstarten van batch programma’s

 

Als
verantwoordelijke voor de technische finalisatie
  het product vóór de levering of de uitrusting vóór de indienstneming controleren en finaliseren, overeenkomstig de kwaliteitsnormen of de procedures

teneinde

  de kwaliteit van het product of van de uitrusting te verbeteren en zo bij te dragen tot de optimale werking van de informatica-investeringen.

 

Voorbeelden van taken
 • de gegevens in de voorziene netwerkarchitectuur implementeren
 • de nieuwe versies van het exploitatiesysteem testen en in dienst stellen
 • de werking van de geïnstalleerde uitrusting controleren
 • de capaciteit, de tuning en de continuïteit (ontwikkeling van een migratieplan) van de systemen beheren

 

Als
onderhoudstechnicus
  de technische uitrustingen (servers, telefonie, ...) op regelmatige tijdstippen inspecteren, onderhouden en herstellen

teneinde

  hun werking in de tijd te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • pannes of technische problemen detecteren en oplossen
 • storingen in de werking van systeemcomponenten verhelpen
 • veiligheidsprocedures ontwikkelen, volgen en toepassen en back-ups maken
 • basistesten op machines, materieel en software uitvoeren
 • de architectuur en de configuratie van het systeem controleren

 

Als
analist
  de behoeften van de gebruikers analyseren

teneinde

  hun verwachtingen in technische specificaties te vertalen rekening houdend met hun haalbaarheid en de bestaande standaards binnen het departement en de administratie

 

Voorbeelden van taken
 • (alleen of met de functionele analisten) informatie verzamelen en bewerken met het oog op een analyse
 • de vragen aan de bestaande standaards toetsen
 • concrete voorstellen formuleren om aan de verwachtingen te kunnen beantwoorden en advies op technisch vlak leveren
 • deelnemen aan het opstel van de bestekken

 

Als
documentatiebeheerder
  op de hoogte blijven en de beschikbare documentatie betreffende de technische informatie van de dienst bijhouden (wat hem betreft)

teneinde

  de informatie binnen de dienst te kunnen delen

 

Voorbeelden van taken
 • statistieken bijhouden
 • een voldoende gedetailleerde systeemdocumentatie bijhouden
 • de databank beheren (administratie, techniek)
 • de fysieke site beheren

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Verantwoordelijke dienst back office

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.