Afdrukken

Technisch medewerker (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : TI016

Niveau: D

Functiefamilie : Techniekers

Beroepscategorie : 16. Techniek en Infrastructuur (TI)
Doel van de functie

De nodige installaties, herstellingen en onderhoud uitvoeren en het technisch materiaal en de technische uitrusting van de Rijksdienst voor Pensioenen beheren

teneinde

bij te dragen tot een optimale materiële werkomgeving.

 

Resultaatgebieden
Als
technicus
  het materiaal, de installaties en de gebouwen onderhouden en herstellen

teneinde

  te zorgen voor de goede werking ervan.

 

Voorbeelden van taken
 • installeren, onderhouden of herstellen van de technische installaties (verwarming, sanitair, elektriciteit)
 • herstellen van defecten
 • installeren van de noodzakelijke signalisaties

 

Als
controleur
  het materiaal, de installaties en de gebouwen controleren

teneinde

  mogelijke defecten te voorkomen (proactief) of te identificeren (reactief).

 

Voorbeelden van taken
 • testen van de goede werking van de machines en de technische installaties in de gebouwen tijdens routinecontroles
 • identificeren en melden van eventuele problemen
 • aanbevelingen doen om bepaald materiaal te vervangen en groot onderhoud of grote herstellingen uit te voeren

 

Als
materiaalbeheerder
  het nodige gereedschap voorzien en onderhouden

teneinde

  zijn functie naar behoren te kunnen uitoefenen en onmiddellijk op de behoeften in te kunnen spelen.

 

Voorbeelden van taken
 • onderhouden van het gereedschap
 • aanvragen van gepast materiaal en gereedschap voor de uit te voeren werken
 • opbergen van het materiaal op de juiste plaats

 

Als
aanspreekpunt
  eenvoudige vragen of klachten beantwoorden

teneinde

  een eerste informatie te bieden aan klanten en collega's.

 

Voorbeelden van taken
 • Noteren van defecten of gesignaleerde problemen
 • Oplossen van problemen indien mogelijk
 • Doorgeven van de informatie naar de bevoegde dienst

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

2 mogelijkheden:
Ploegbaas arbeiders

Magazijnier leidinggevende

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.