Afdrukken

Grafisch assistent (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO013

Niveau: C

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

De grafische vormgeving van eenvoudige soorten drukwerk of multimedia (of onderdelen ervan) verzorgen

teneinde

mee te werken aan de aflevering van kwaliteitsvolle grafische producten aan de interne en externe klanten die beantwoorden aan de geldende huisstijl.

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  meewerken aan het bepalen en toepassen van de interne en de externe communicatiestrategie

teneinde

  een efficiënte, transparante, professionele en geüniformiseerde communicatiestijl te helpen uitwerken.

 

Voorbeelden van taken
 • suggesties geven ter verbetering van de communicatiestrategie
 • beperkte verbeteringen van de huisstijl voorstellen
 • ondersteuning bieden bij de grafische ontwikkeling van communicatieprojecten

 

Als
technisch ondersteuner
  vormelijke en technische ondersteuning bieden aan de organisatie

teneinde

  bij te dragen tot de professionaliteit van de interne communicatie van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • helpen bij het realiseren van e-newsletters, brochures, banners, flyers, affiches, Facebook covers, fiches logos, ...
 • praktisch advies geven inzake aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, normen
 • uitleg verschaffen over technische en operationele ondersteuning aan de interne klanten
 • zorgen voor het tijdig verschijnen van de informatiebladen volgens de instructies

 

Als
audiovisueel deskundige
  grafische onderdelen uitwerken en bewerken

teneinde

  een bijdrage te leveren aan het boeiend en aangenaam maken van de informatie en communicatie van de organisatie voor de klanten

 

Voorbeelden van taken
 • zorgen voor de lay-out van ontwerpen en teksten en voorstellen doen voor de grafische uitwerking en de interface
 • verschaffen van de nodige tekeningen/documenten ter vervollediging van het dossier/project
 • foto’s scannen en bewerken en fotogalerijen samenstellen
 • digitale en gedigitaliseerde analoge opnames bewerken

 

Als
revisor
  verbeteren van opgeleverde of bestaande ontwerpen, teksten of toepassingen

teneinde

  te verzekeren dat deze voldoen aan de kwaliteitsnormen en de geldende huisstijl

 

Voorbeelden van taken
 • kwaliteit en eenvormigheid nagaan van eenvoudige projecten en drukproeven nakijken en verbeteren
 • toepassingen actualiseren en verbeteren
 • de oorspronkelijke teksten op basis van duidelijke instructies aanpassen
 • de spelling en de stijl van de oorspronkelijke teksten controleren en, in voorkomend geval, eenvoudige verbeteringen aanbrengen

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken aan de interne klanten met betrekking tot hun opdrachten

teneinde

  hen volledige informatie te bezorgen en antwoord te bieden op hun vragen

 

Voorbeelden van taken
 • de interne klanten inlichtingen verschaffen
 • mondelinge en schriftelijke contacten verzorgen aangaande werkwijze, timing, gebruikte methodes
 • de betrokken partijen op de hoogte houden van de stand van zaken

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Communicatieverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.