Afdrukken

Grafisch vormgever (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO014

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

De totale grafische vormgeving van uiteenlopende soorten drukwerk of multimedia verzorgen

teneinde

kwaliteitsvolle grafische producten af te leveren aan de interne en externe klanten die beantwoorden aan de geldende huisstijl.

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  actief bijdragen aan het bepalen en toepassen van de interne en de externe communicatiestrategie

teneinde

  een efficiënte, transparante, professionele en geüniformiseerde communicatiestijl te helpen uitwerken.

 

Voorbeelden van taken
 • de grafische ontwikkeling van voorgestelde communicatieprojecten verzorgen en uitwerken van creatieve voorstellen voor de communicatiestrategie
 • voorstellen uitwerken ter verbetering van de huisstijl
 • ontwikkelen van grafische charters
 • bijdragen tot het garanderen van de huisstijl van communicatiecampagnes en van de grafische visibiliteit van de organisatie (optreden als contactpunt)

 

Als
technisch ondersteuner
  vormelijke en technische ondersteuning bieden aan de organisatie

teneinde

  bij te dragen tot de professionaliteit van de interne communicatie van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • helpen bij het realiseren van e-newsletters, brochures, banners, flyers, affiches, , infografie, ontwikkelen van logos, ...
 • advies geven inzake aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, normen
 • uitleg verschaffen van technische en operationele ondersteuning aan de interne klanten en de productieagentschappen (drukkerijen e.a. )
 • zorgen voor het tijdig verschijnen van de informatiebladen en andere communicatieproducten
 • up-to-date blijven met de nieuwe grafische technieken: infografie, …

 

Als
audiovisueel deskundige
  grafische content creëren, uitwerken en bewerken

teneinde

  de informatie en communicatie van de organisatie boeiend en aangenaam te maken voor de klanten

 

Voorbeelden van taken
 • zorgen voor de lay-out, de grafische uitwerking en de interface van ontwerpen en teksten
 • verschaffen van de nodige tekeningen/documenten ter vervollediging van het dossier/project
 • foto’s scannen en bewerken en fotogalerijen samenstellen
 • digitale en gedigitaliseerde analoge opnames bewerken
 • uitwerken van creatieve voorstellen voor grafische content

 

Als
revisor
  evalueren en verbeteren van opgeleverde of bestaande ontwerpen, teksten of toepassingen

teneinde

  te verzekeren dat deze voldoen aan de kwaliteitsnormen en de geldende huisstijl

 

Voorbeelden van taken
 • kwaliteit en eenvormigheid nagaan van de ontvangen projecten en drukproeven nakijken en verbeteren
 • toepassingen controleren, testen, actualiseren en verbeteren
 • de oorspronkelijke teksten op basis van de communicatiestrategie aanpassen
 • de spelling en de stijl van de oorspronkelijke teksten controleren en, in voorkomend geval, verbeteren
 • de generieke en specifieke woordenschat aanpassen zonder de technische specificiteit en de zin van de oorspronkelijke boodschap aan te tasten

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken aan de interne klanten met betrekking tot hun opdrachten

teneinde

  hen volledige informatie te bezorgen en antwoord te bieden op hun vragen

 

Voorbeelden van taken
 • de interne klanten inlichtingen verschaffen
 • mondelinge en schriftelijke contacten verzorgen aangaande werkwijze, timing, gebruikte methodes en de communicatiestrategie
 • de betrokken partijen op de hoogte houden van de stand van zaken

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

interne klant

vragen

mondeling, schriftelijk, email,…

dagelijks

accountmanager, leidinggevende

communicatieplan, grafische charters

algemene memoranda

ad hoc

productieagentschappen (drukkerijen e.a.)

vragen

mondeling, schriftelijk, email,…

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

interne klant

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, email,…

dagelijks

account manager

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, email,…

ad hoc

productieagentschappen (drukkerijen e.a. )

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, email,…

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Communicatieverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • advies en inlichtingen inzake grafische vormgeving aan interne klanten
 • grafische voorstellen
 • evaluatie van opgeleverde of bestaande ontwerpen, teksten of, toepassingen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alle maatregelen met budgettaire impact
 • oplossen van complexe, inhoudelijke vragen gebeurt in overleg met de communicatieverantwoordelijke
 • deadlines met betrekking tot uit te voeren projecten (intra- en internetsite, publicaties, mailing, …)

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • communicatieplan directie P&C
 • basisbegrippen wetgeving auteursrechten

 

Welke vernieuwingen
 • voorstellen van verbetering van de huisstijl, de communicatiestijl, de procedures, de processen, ...
 • uitwerken van creatieve voorstellen voor grafische content
 • grafische charters uitwerken

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • communicatieplan directie P&C

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.