Afdrukken

Attaché A2 kennis- en informatiebeheer (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO003

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Verzamelen, ordenen en beheren van informatie

teneinde

de informatie ter beschikking te stellen van het management en de medewerkers van de organisatie

 

Voorzien van procedures en instrumenten voor de verspreiding van informatie en adviseren omtrent kennismanagement binnen de organisatie

teneinde

de duurzaamheid en de verspreiding van de informatie binnen de organisatie te waarborgen

 

Resultaatgebieden
Als
kennisbeheerder
  verzamelen, ordenen en beheren van informatie die relevant is voor de organisatie op basis van de eigen kennis over procedures, systemen, instrumenten voor kennismanagement en de verspreiding van informatie

teneinde

  noodzakelijke informatie binnen de organisatie ter beschikking te stellen en de duurzaamheid en verspreiding ervan te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • bijwonen van interdepartementale en netwerkvergaderingen om kennis te verzamelen en uit te wisselen
 • deelnemen aan externe opleidingen en seminaries
 • bijblijven op het vlak van nieuwe technologieën en methodes
 • coördineren van de projecten voor het beheren en ter beschikking stellen van informatie

 

Als
ontwikkelaar
  ontwikkelen en actualiseren van systemen en instrumenten voor kennismanagement

teneinde

  praktische en organisatorische ondersteuning te bieden voor de verspreiding van kennis

 

Voorbeelden van taken
 • de behoeften aan kennisuitwisseling identificeren
 • samenwerken met de IT-dienst om gebruiksvriendelijke en goed werkende toepassingen uit te werken
 • evalueren van de systemen en instrumenten voor kennismanagement
 • aanbrengen van de nodige verbeteringen en aanpassingen

 

Als
expert
  raad en aanbevelingen verstrekken inzake het beheer en de verspreiding van expertise en interne kennis aan de verantwoordelijken van de organisatie

teneinde

  ondersteuning te bieden bij het nemen van onderbouwde beslissingen

 

Voorbeelden van taken
 • advies verlenen aan de verantwoordelijken over de standaardisering van de procedures
 • advies verlenen aan de verantwoordelijken over de verspreidingsmedia van de informatie
 • aanbevelingen geven over de gebruikte methodes inzake de evaluatie van de kennis

 

Als
opleider
  de gebruikers en medewerkers op een interactieve manier opleiden gebaseerd op multimedia of andere beschikbare didactische middelen

teneinde

  het kennisniveau van de deelnemers te verhogen en hen te sensibiliseren voor het belang van kennismanagement

 

Voorbeelden van taken
 • identificeren van de opleidingsbehoeften van de medewerkers
 • de nieuwe medewerkers sensibiliseren voor de kwaliteitsaanpak
 • de medewerkers aanzetten om hun kennis door te geven
 • externe opleidingen geven

 

Als
archivaris
  verzekeren van de bewaring, de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de informatie en kennis

teneinde

  de medewerkers en verantwoordelijken de mogelijkheid te bieden om zich te baseren op actuele en correcte informatie

 

Voorbeelden van taken
 • de informatie op het netwerk plaatsen
 • instaan voor de bewaring en actualisering van de informatie
 • waarborgen van een geschikte drager voor de toegankelijkheid en de bewaring van de informatie (intranet, CD-rom, papier,...)

 

Als
coach
  begeleiden en ondersteunen van interne en externe medewerkers bij het gebruik van de instrumenten voor kennismanagement en bij het opzoeken van informatie

teneinde

  hun vaardigheden en kennis uit te breiden en zo de uitvoering van hun taken te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • begeleiden van de interne en externe gebruikers bij het begrijpen van het systeem
 • begeleiden en richten van de opzoekingen uitgevoerd door interne en externe gebruikers
 • de collega's op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.