Afdrukken

Attaché communicatie (realisatie en redactie) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO004

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Het interne en externe communicatiebeleid vertalen in operationele acties en de praktische aspecten van de communicatiekanalen plannen en organiseren

teneinde

een duidelijke en doeltreffende communicatie van de organisatie te verzekeren en een homogeen professioneel imago te garanderen.

 

Resultaatgebieden
Als
operationeel medewerker
  vertalen van het communicatiebeleid naar een operationeel communicatieplan gebaseerd op verscheidene verspreidingstechnieken en zorgen voor de uitvoering van dit plan

teneinde

  zowel intern als extern een doeltreffende en professionele communicatie te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • de externe communicatiekanalen van de organisatie beheren en operationeel maken (website, pers,...)
 • verzekeren van een optimaal gebruik van de verschillende communicatiekanalen in samenwerking met de beleidsadviseur en de communicatieverantwoordelijke
 • technische (bv. optimaal gebruik van e-mail en van het intranet) en operationele ondersteuning bieden aan het communicatieteam bij het gebruik van de verschillende kanalen (e-mail, internet, intranet,...)
 • de medewerkers van de organisatie begeleiden bij hun keuze van verspreidingsmedia

 

Als
organisator
  regelen van de praktische aspecten verbonden aan de verschillende communicatieacties en -kanalen

teneinde

  een doeltreffende implementatie van het communicatiebeleid te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor het goede verloop van mailings en vergaderingen
 • instaan voor een tijdige uitgave van de informatiebladen die bestemd zijn voor de medewerkers
 • instaan voor de organisatie van de informatie op het intranet
 • organiseren van en meewerken aan beurzen, opendeurdagen, tentoonstellingen,...

 

Als
assistent van de beleidsadviseur
  constructief meewerken aan het interne en externe communicatiebeleid

teneinde

  zowel intern als extern een doeltreffende, transparante en professionele communicatie te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • feedback geven aan de beleidsadviseur over de communicatiestrategie
 • raad geven aangaande de haalbaarheid en de opbouw van communicatieprojecten
 • rapporteren over de resultaten van de gevoerde communicatieacties
 • opleiding geven aan verantwoordelijken en medewerkers inzake de sensibilisering over het belang van communicatie

 

Als
redactielid
  meewerken aan het schrijven en opstellen van publicaties

teneinde

  de verzamelde informatie op een duidelijke en verstaanbare manier te communiceren

 

Voorbeelden van taken
 • relevante informatie opzoeken via interviews, enquêtes, internet, de media,...
 • diverse artikelen, verhandelingen,... analyseren
 • voorbereiden van documenten voor de drukkerij
 • nakijken van de gedrukte documenten

 

Als
graficus
  een herkenbare en identificeerbare beeldvorming uitwerken op maat van het doelpubliek en het gebruik ervan waarborgen

teneinde

  voor het geheel van de organisatie een gestandaardiseerde communicatiestijl te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • ontwerpen van de opmaak van publicaties
 • meewerken aan het ontwerp van de website en het intranet
 • ontwerpen van het briefpapier van de organisatie

 

Als
kennisbeheerder
  continu actualiseren en ontwikkelen van de eigen kennis op het vlak van communicatie

teneinde

  de dienstverlening wat betreft communicatie af te stemmen op de actuele ontwikkelingen

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan interdepartementale vergaderingen om ideeën en ervaringen uit te wisselen
 • zich informeren over de evoluties op het vlak van communicatie via externe documentatie
 • deelnemen aan panels en externe conferenties over communicatie gerelateerde onderwerpen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de communicatieverantwoordelijke / het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.