Afdrukken

Attaché A2 architectuur databanken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC003

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Ontwikkelen, onderhouden en deels beheren van de databanken en de achterliggende gegevensmodellen van de organisatie

teneinde

een antwoord te bieden op de noden van de gebruikers om specifieke informatie op te slaan en/of ter beschikking te stellen

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  opstellen van een gedetailleerd conceptueel gegevensmodel conform de vastgelegde normen

teneinde

  tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers

 

Voorbeelden van taken
 • inwinnen van inlichtingen bij de analisten inzake de noden aan gegevens van de in ontwikkeling zijnde toepassingen
 • opstellen van technische documentatie over de structuur en organisatie van de databanken
 • correctief (bv. nieuwe wetgeving) en evolutief (toepassingen leren) ingrijpen en actief bij te dragen aan de ontledingsfase van de veranderingen
 • instaan voor updates die voor bepaalde toepassingen dienen te worden verwezenlijkt

 

Als
ontwikkelaar
  uitwerken van het gedetailleerd conceptueel gegevensmodel tot een gebruiksvriendelijke databank (met eerbied voor de vastgelegde normen)

teneinde

  de gebruikers een databank aan te bieden die afgestemd is op hun noden

 

Voorbeelden van taken
 • ontwikkelen van de structuur en organisatie van de databanken
 • ontwikkelen van de databanken
 • helpen bij de uitvoering van unitaire en integratietesten
 • deelnemen aan kwaliteitscontroles van de ontwikkelingen t.o.v. de performantie (prestaties inzake lezen en schrijven van de databank)

 

Als
beheerder
  beheren van de databanken

teneinde

  een snelle en gemakkelijke toegang tot de opgeslagen gegevens mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan het beheer van de fysieke ruimte en de logische ruimte die toegekend zijn aan de gegevens die in de verschillende databanken beheerd worden
 • deelnemen aan de opstelling van de parameters en de implementatie van toepassingen in exploitatieomgevingen
 • installeren en onderhouden van de software voor het beheren van de databanken
 • bijdragen tot de prestatiemeting (monitoring) van de databanken en instaan voor de bestendige verbetering van deze databanken
 • voorstellen van verbeteringen aan databanken om de integriteit van de gegevens of de prestaties te verbeteren

 

Als
toegangsbeheerder
  deelnemen aan de implementatie van de procedures inzake toegangen

teneinde

  de juiste profielen toegang te verschaffen tot de gegevens

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de uitwerking van het veiligheidsplan door toegangscontroles te bepalen die door de systemen van de databanken per generiek profiel worden toegepast
 • bijdragen aan de bepaling van de toegangstypes per specifiek profiel
 • bijdragen aan de bepaling van de toegangtypes per generiek profiel
 • bijstand verlenen bij de implementatie van de toegangscontroles op het niveau van de databanken overeenkomstig de specificaties in het veiligheidsplan

 

Als
ondersteuner
  leveren van technische hulp aan de programmeurs, het technisch personeel en de analisten

teneinde

  hen te ondersteunen bij de implementatie van de functionaliteiten voor de eindgebruikers door een beter begrip van de structuur van de databanken

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van technische documentatie
 • verduidelijken van technische gebruiksregels aan de ontwikkelaars
 • organiseren van opleidingssessies/workshops inzake het conceptueel model achter databanken
 • meehelpen bij het oplossen van complexe systeemproblemen

 

Als
beheerder
  bijdragen aan de implementatie van de procedures inzake de continuïteit van de databanken

teneinde

  de databanken in geval van problemen op heel korte termijn opnieuw toegankelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan procedures voor back-ups van de gegevens in databanken
 • meewerken aan disaster recovery procedures
 • de documentatie klasseren en ter beschikking stellen

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de technologische evoluties/de evoluties in de sector van de betreffende instelling
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • deelnemen aan seminaries
 • zelfstudie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke ICT

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.