Afdrukken

Attaché A2 architectuur netwerken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC004

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Ontwikkelen, uitbreiden en aanpassen van het ICT-netwerk van de organisatie

teneinde

de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  uitwerken en uitbreiden van de architectuur van het netwerk binnen de vastgelegde standaarden en budgetten

teneinde

  een antwoord te bieden op de noden van de organisatie en de ICT-gebruikers

 

Voorbeelden van taken
 • evalueren van de bestaande noden op korte en lange termijn
 • conceptueel ontwikkelen en verder uitbreiden van het netwerk
 • de nood aan netwerkcapaciteit op lange termijn nagaan

 

Als
expert
  verzekeren van de opvolging en de evolutie van het ICT-netwerk, zowel op het vlak van de noden van de organisatie als op het vlak van de technologische evoluties

teneinde

  de prestaties en de aangepastheid van het netwerk te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van een model over de werking van het systeem, dit systeem ontleden en er de samenstellende materiële elementen van bepalen
 • waken over de implementatie van nieuwe toepassingen (upgrade, wijzigingen of uitbreidingen)
 • ingrijpen bij problemen, zowel op het vlak van het mainframe als op het vlak van de plaatselijke server

 

Als
analist
  in kaart brengen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie inzake ICT (specifiek netwerken)

teneinde

  de markt gericht te bevragen en een oplossing te bieden voor deze noden

 

Voorbeelden van taken
 • vertalen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie in technische specificaties
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • nagaan of oplossingen passen in de langetermijnvisie van de ICT-afdeling
 • samenwerken met collega's (juristen, specialisten inzake ICT-beveiliging) voor het opstellen van een lastenboek conform de wettelijke vereisten

 

Als
adviseur
  evalueren van de verschillende hardware- en softwareoplossingen

teneinde

  een antwoord te bieden op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten

 

Voorbeelden van taken
 • vergelijken van de prestaties van de voorgestelde oplossingen
 • evalueren van de weerhouden oplossingen vanuit technisch oogpunt
 • documenteren en argumenteren van de keuzes
 • opstellen van de integratieplannen: analyseren van de integratie van nieuwe en oude systemen

 

Als
expert
  voortdurend evalueren van de globale belasting van het netwerk

teneinde

  de belasting binnen de optimale werkingszones te houden en problemen van overbelasting te vermijden

 

Voorbeelden van taken
 • bewaken van de kritieke belastingsparameters
 • voortdurend bewaken van de evoluties in belasting (bv. piekmomenten) en de samenhang van het geheel
 • voorstellen van audits inzake prestaties en veiligheid
 • voorstellen van verbeteringen (progressief of via technologische sprongen)
 • voorstellen van de nodige uitbreidingen in geval van overbelasting

 

Als
ondersteuner
  ondersteunen van de netwerkbeheerders

teneinde

  een oplossing te bieden voor hun complexe specifieke problemen

 

Voorbeelden van taken
 • leveren van technische bijstand en deskundigheid inzake de aspecten beheer, design en/of planning die met het netwerk zijn verbonden
 • onderzoeken of de oorzaak van problemen te maken heeft met de capaciteit van het netwerk
 • opmaken van adviezen en concrete richtlijnen voor de netwerkbeheerder

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de technologische evoluties
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • onderhouden van contacten met leveranciers
 • zelfstudie
 • deelnemen aan seminaries

 

Als
projectmedewerker
  verstrekken van advies inzake de impact van nieuwe projecten op het netwerk

teneinde

  de optimale werking van het netwerk te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de impact van nieuwe projecten op de capaciteit van het netwerk
 • definiëren van de benodigde netwerkcapaciteit
 • nagaan van de mogelijke synergiën met andere projecten
 • aansturen van de programmeurs

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De verantwoordelijke ICT

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.