Afdrukken

Attaché analyse programmering (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC002

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Analyseren en ontwikkelen van programma's of integreren van programmapakketten

teneinde

kwaliteitsvolle toepassingen te leveren die de werkprocedures van de organisatie automatiseren en zo de snelheid en de betrouwbaarheid van de dienstverlening aan de (interne en externe) gebruikers verbeteren.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  meewerken met analisten en projectleider(s) aan de functionele en organieke analyses en de behoeften van de gebruikers te integreren , rekening houdend met de technische haalbaarheid

teneinde

  een vlotte programmering van de toepassing mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van flowcharts
 • opstellen van functionele schema's
 • vertalen van de verwachtingen van de gebruikers inzake technische specificaties, rekening houdend met de bestaande standaarden binnen de organisatie
 • deelnemen aan overlegvergaderingen

 

Als
coördinator
  verdelen, opvolgen en controleren van het werk van de programmeurs

teneinde

  toe te zien op de naleving van zowel de planning als de kwaliteitstandaarden

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen van het werk op basis van een inschatting van de werklast en de deskundigheid van de programmeurs
 • prioritiseren van de uit te voeren taken
 • opvolgen van de vooruitgang van het werk en de programma's
 • instaan voor de rapportering van de activiteiten aan de projectleider of ICT-verantwoordelijke
 • technische bijstand verlenen aan de programmeurs

 

Als
programmeur
  ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen

teneinde

  aan de behoeften te voldoen van zowel de gebruikers als de de wijzigende externe omgeving

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van nieuwe programma's
 • verbeteren van bestaande toepassingen
 • aanpassen van de toepassingen aan de technische evoluties (hard- en software)
 • aanpassen van de toepassingen aan de reglementaire en administratieve veranderingen
 • instaan voor een gebruiksvriendelijke interface van de toepassingen

 

Als
tester
  instaan voor het debuggen en het onderhoud van de toepassingen

teneinde

  ervoor te zorgen dat de toepassingen nu en in de toekomst beantwoorden aan de vastgelegde kwaliteitsnormen

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van testscripts
 • testen of laten testen van toepassingen
 • analyseren van de oorzaken van bugs
 • doorvoeren (of laten doorvoeren) van wijzigingen en optimalisaties in de programmering

 

Als
adviseur
  meewerken aan het bijsturen van programma's of programmapaketten

teneinde

  ervoor te zorgen dat de bestaande informaticatoepassingen optimaal functioneren

 

Voorbeelden van taken
 • helpen bij het identificeren van verbeteringen
 • meewerken aan de opstelling van lastenboeken
 • meewerken aan de kwaliteitscontrole van de verwezenlijkte ontwikkelingen

 

Als
documentalist
  opstellen van de documentatie inzake de ontwikkelingen van en verbeteringen aan toepassingen of programma's

teneinde

  over een goede basis te beschikken om toekomstige aanpassingen aan deze toepassingen of programma's te vereenvoudigen

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van technische documentatie
 • bijstand verlenen bij het opstellen van de functionele documentatie
 • controleren van de door de programmeurs opgestelde documentatie

 

Als
ondersteuner
  bieden van technische hulp aan de programmeurs en het technisch personeel

teneinde

  hun specifieke problemen snel, efficiënt en duurzaam op te lossen

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van problemen
 • oplossen van problemen in tweede lijn
 • opleiding geven aan het technish personeel en de programmeurs
 • oplossen van eventuele programma- of toepassingsincidenten

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de evoluties inzake analyse- en programmeringstechnieken
 • opvolgen van de technologische evoluties/evoluties in sector van de betreffende instelling
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • deelnemen aan seminaries
 • zelfstudie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke ICT

de projectleider

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.