Afdrukken

Attaché beheer netwerken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC005

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Techniekers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Instaan voor het dagelijks beheer van de ICT-netwerken binnen de organisatie

teneinde

de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit voor de gebruikers ervan te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
beheerder onderhoud
  controleren en verzekeren van het onderhoud van de ICT-netwerken

teneinde

  de prestaties en de stabiliteit ervan te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • nagaan welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor een beter beheer van de ICT-netwerken
 • configureren van de server(s) en werkpost(en)
 • bijstand verlenen voor de installatie en configuratie van de systeemsoftware of de netwerksoftware
 • installeren, updaten en testen van de verschillende taken of routines die verband houden met het netwerk
 • instaan voor het versiebeheer

 

Als
beheerder toegang
  beheren van de toegangen tot en de bewegingen op de ICT-netwerken

teneinde

  de veiligheid van de ICT-netwerken en de gegevens die er zich op bevinden te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • controleren en opvolgen van de verschillende toegangsniveaus van de gebruikers
 • waken over de registratie van de gegevens door het implementeren van een planning van back-upsystemen en het archiveren van de verrichtingen
 • waken over de binnenkomende en uitgaande beveiligde informatiestromen
 • bepalen van de toegangen en de bewegingen op het netwerk
 • toekennen van toegangen aan gebruikers op vraag van hun hiërarchische meerdere

 

Als
dagelijks beheerder
  verzorgen van het dagelijks beheer van de ICT-netwerken binnen de organisatie

teneinde

  de goede werking van de ICT-netwerken te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van routinetaken die verband houden met het beheer van de ICT-netwerken
 • monitoren van het netwerkverkeer en opvolgen van de overeengekomen SLA's (Service Level Agreements)
 • oplossen van problemen die verband houden met de ICT-netwerken
 • in kaart brengen van de problemen en formuleren van voorstellen aan de architect netwerken en het technisch personeel om deze problemen in de toekomst te verhelpen
 • analyseren van de netwerken en voorstellen doen te verbetering ervan

 

Als
ondersteuner
  bieden van technische ondersteuning aan de gebruikers van de ICT-netwerken

teneinde

  hun specifieke problemen snel, efficiënt en duurzaam op te lossen

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van problemen
 • zoeken naar oplossingen op internet, adviseren van collega's/externen
 • oplossen van problemen in tweede lijn
 • waarnemen van de telefonische permanentie
 • uitvoeren van herstellingen ter plaatse

 

Als
adviseur procedures
  opmaken en verspreiden van procedures voor de gebruikers en andere belanghebbenden

teneinde

  de gebruikers te sensibiliseren inzake het gebruik van de netwerken zodat problemen en misbruiken kunnen vermeden worden

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van handleidingen voor de helpdesk
 • informatie verstrekken aan de helpdesk zodat zij de gebruikers bij problemen kunnen bijstaan
 • opmaken van de te volgen procedures
 • opmaken van de gedragscode voor het gebruik van het netwerk/de mailbox/het internet

 

Als
adviseur
  samen met de collega's evalueren van de verschillende hardware- en softwareoplossingen

teneinde

  een antwoord te geven op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van marktonderzoek
 • vergelijken van de prestaties van de voorgestelde oplossingen
 • evalueren van de weerhouden oplossingen vanuit technisch oogpunt
 • documenteren en argumenteren van de keuzes
 • adviseren bij de opmaak van bestekken

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden en technoligieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de technologische evoluties
 • deelnemen aan specifieke opleidingen
 • zich informeren over de nieuwe technologieën
 • deelnemen aan seminaries
 • opzoekingen verrichten op het internet

 

Als
architect netwerken
  ontwikkelen, uitbreiden en aanpassen van het netwerk van de organisatie

teneinde

  de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • in kaart brengen van de behoeften van de gebruikers en de organisatie inzake ICT (specifiek netwerken)
 • evalueren van de globale belasting van het netwerk
 • verstrekken van advies inzake de impact op het netwerk
 • uitwerken en uitbreiden van de architectuur van het netwerk rekening houdend met de vastgelegde standaarden en het budget

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke ICT

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.