Afdrukken

Attaché A2 businessanalyse (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC006

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Analyseren van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit (kosten-baten) van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen alsook deze toepassingen opvolgen

teneinde

toepassingen te laten implementeren of verbeteren die voldoen aan de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie en technisch realiseerbaar zijn.

 

Resultaatgebieden
Als
facilitator
  vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie

teneinde

  realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • beleggen van coördinatievergaderingen
 • onderhouden van contacten/netwerken met collega's van het ICT-departement en de organisatie
 • kaderen van de behoeften van de gebruikers in een langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)
 • toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
 • relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

 

Als
onderzoeker
  in kaart brengen van de behoeften van de organisatie

teneinde

  enerzijds inzicht te verwerven in de inhoud van concrete vragen en anderzijds de functionele analyse te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • bevragen van de organisatie (op alle niveaus)
 • inwinnen van alle mogelijke informatie inzake de behoeften van de organisatie
 • centraliseren van de concrete noden van de organisatie
 • identificeren van de algemene noden van de organisatie
 • bepalen van de functionele specificaties

 

Als
analist
  evalueren van de bestaande processen, procedures en toepassingen

teneinde

  te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn

 

Voorbeelden van taken
 • inventariseren van de procedures, processen en toepassingen
 • instaan voor de standaardisatie van de gebruikte methodologie
 • gebruik maken van modulatietechnieken
 • voorstellen van scenario's
 • formuleren van verbeteringsvoorstellen aan de huidige procedures, processen en toepassingen op basis van expertise en ervaring

 

Als
adviseur
  helpen bij de evaluatie en selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen op basis van technische haalbaarheid en economische rendabiliteit

teneinde

  oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en middelen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de kostprijs/voordelen van de bestaande en beoogde toepassingen; opmaken van business cases (kosten, baten, economische analyse)
 • verzekeren dat een degelijke integratie van voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is
 • voorstellen van oplossingen aan de organisatie, rekening houdend met de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit
 • refereren naar bestaande oplossingen
 • ondersteuning bieden bij het opmaken van het lastenboek

 

Als
change agent
  instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers

teneinde

  een maximale acceptatie van het project/de toepassing(en) te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • samenstellen van cursussen en opleidingen
 • plannen van opleidingen
 • instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe

 

Als
evaluator
  testen en evalueren van de resultaten van ICT-toepassingen

teneinde

  te verzekeren dat deze voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van testscripts voor user acceptance tests
 • opmaken van de planning van de testen
 • opvolgen van andere testen
 • laten uitvoeren of zelf uitvoeren van user acceptance tests

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de evoluties in het vakgebied

teneinde

  optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • onderzoeken van de goede praktijken in organisaties
 • opvolgen van de marktevolutie en de tendensen
 • deelnemen aan seminaries
 • volgen van opleidingen
 • zelfstudie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de ICT-manager

De functie wordt functioneel aangestuurd door een projectleider

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.