Afdrukken

Attaché budgettair correspondent (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB005

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Als bemiddelaar tussen de stafdienst Budget en Beheerscontrole (dienst B&BC) en zijn eigen directoraat-generaal (DG) het verzekeren van de coördinatie, de ondersteuning en de uitvoeringscontrole van de verschillende taken in het kader van het budgettair en boekhoudkundig proces en van de beheerscontrole

teneinde

bij te dragen tot de uitwerking van het budget en de uitgaven van de FOD of de instelling door de dienst B&BC

 

Resultaatgebieden
Als
gedecentraliseerde budgetbeheerder
  uitwerken van het jaarlijks budget van het DG en de bijhorende uitgaven in overleg met de dienst B&BC

teneinde

  bij te dragen tot een optimaal financieel beheer van zijn/haar DG

 

Voorbeelden van taken
 • verzamelen van de gegevens bij de medewerkers m.b.t. de inkomsten en uitgaven binnen het DG
 • centraliseren van de gegevens in de budgettaire programma's binnen het DG in het kader van de opstelling en de opvolging van het budget
 • voorbereiden van budgettaire fiches en verslagen die aan de dienst B&BC overgedragen worden om het gecentraliseerde budget van de organisatie uit te werken
 • regelmatig opvolgen van het budget in het kader van de budgettaire controle binnen het DG
 • uitwerken van de budgettaire voorstellen en ontwerpen inzake budgettaire aanpassing wanneer er afwijkingen vastgesteld worden

 

Als
intern adviseur
  instaan voor de ondersteuning, begeleiding en rapportering bij de verantwoordelijke van het DG over alles wat betrekking heeft op het budget en de uitgaven van het DG

teneinde

  ondersteuning te bieden bij het behalen van de beleidsdoelstellingen van het DG

 

Voorbeelden van taken
 • gebruiken van het budget als hulpmiddel bij de besluitvorming en het analyseren van de budgettaire gevolgen die het kan hebben op de beleidsdoelstellingen binnen het DG
 • ondersteunen van de verantwoordelijke van zijn/haar DG in de ontwikkeling van de beleidsdoelstellingen
 • begeleiden van de vernieuwende procedures tijdens de invoering van de nieuwe budgettaire cyclus en de beheerscontrole voor zijn/haar competentiedomein
 • opmaken van rapporten die relevant zijn voor het managementbeleid
 • uitbrengen van verslag bij de verantwoordelijke van het DG over wat gezegd of beslist werd binnen de dienst B&BC

 

Als
budgettaire bemiddelaar
  ondersteunen van de dienst B&BC tijdens de opmaak en het beheer van het jaarlijks budget en de jaarrekening van de organisatie in samenspraak met de verantwoordelijke van het DG

teneinde

  bij te dragen tot een optimaal financieel beheer van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van alle nodige rapporten en nota's op vraag van de dienst B&BC
 • verantwoording geven aan de dienst B&BC over alle budgettaire vragen binnen zijn/haar DG
 • bijstaan van de verantwoordelijke van zijn/haar DG en de verantwoordelijken van de verschillende directies om hun budgettaire noden in te schatten en te rechtvaardigen
 • deelnemen aan maandelijkse vergaderingen van budgettaire correspondenten die door de dienst B&BC georganiseerd worden om de overdracht van de budgettaire informatie binnen zijn/haar DG te verzekeren
 • deelnemen aan de budgettaire besprekingen die plaatsvinden tussen de verantwoordelijken van de DG's en de dienst B&B om zijn/haar directeur-generaal bij te staan tijdens de verdediging van de budgettaire aanvragen bij de dienst B&BC

 

Als
interne budgettaire ondersteuner/coach
  ondersteuning bieden aan en coachen van de medewerkers van het DG

teneinde

  ervoor te zorgen dat deze laatste hun taken gemotiveerd en overeenkomstig de richtlijnen kunnen uitvoeren

 

Voorbeelden van taken
 • antwoorden op vragen van medewerkers binnen de dienst (bv. beschrijvingen geven van de toe te passen procedures, enz.) en indien nodig, contacteren van andere diensten/organisaties om een gepast en correct antwoord te vinden
 • coachen van de medewerkers om tijdig alle uitgaven die ze tijdens het jaar hebben gedaan te overhandigen teneinde het budget op te stellen
 • overhandigen van de informatie of instructies van de dienst B&BC aan de medewerkers opdat deze binnen het DG toegepast worden
 • begeleiding en ondersteuning geven aan de medewerkers (bv. helpen om bepaalde budgettaire documenten in te vullen) en hen bijstaan bij moeilijke dossiers (bv. samen met de medewerker het budget van deze laatste bij de inspecteur van Financiën gaan verdedigen)
 • verspreiden van budgettaire informatie en geven van relevante informatie voor de samenstelling van correcte dossiers om kredieten vast te leggen

 

Als
controleur
  nakijken van de dossiers van collega's van zijn/haar DG op de legaliteit van de uitgaven alsook het opvolgen van het budget eigen aan zijn/haar DG

teneinde

  een correct vooruit gepland beheer mogelijk te maken met de strikte naleving vastgelegde afspraken en de vereiste termijnen

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor de correcte berekening en rapportage aan de hiërarchie van de inkomsten en uitgaven en de overeenstemming met het budget van het DG
 • actueel houden en controleren van de budgettaire documenten in spreadsheets of boekhoudsoftware
 • opmaken van de budgettaire voorstellen en de bijbehorende aanpassingen tijdens de budgettaire controle
 • nakijken van de dossiers die door de collega's ingediend zijn wat betreft de volledigheid, correctheid en legaliteit van de uitgaven

 

Als
adviseur
  verlenen van advies aan zijn/haar medewerkers en aan het management in het domein waarvoor hij/zij bevoegd is

teneinde

  hen de meest relevante en accurate informatie te bezorgen

 

Voorbeelden van taken
 • gedetailleerd antwoorden op de vragen van medewerkers, de verantwoordelijke van het DG,...
 • technisch advies geven en maatregelen voorstellen voor een optimaal financieel beheer aan de directeur-generaal en de medewerkers
 • formuleren van advies aan de dienst B&BC, externe entiteiten (inspecteur van Financiën, Rekenhof, Controleur van de vastleggingen) en de andere correspondenten van de andere DG's

 

Als
coördinator
  instructies geven aan een kleine groep boekhouders en kredietbeheerders

teneinde

  ervoor te zorgen dat ze de betaling van facturen aan leveranciers of dienstverleners correct en tijdig uitvoeren

 

Voorbeelden van taken
 • op een functionele en niet-hiërarchische manier instructies geven aan een kleine groep boekhouders en kredietbeheerders
 • vertalen en omzetten van de richtlijnen van de dienst B&BC in een duidelijke boodschap
 • nakijken van het werk van de medewerkers
 • geven van bijkomende opleidingen aan de boekhouders en kredietbeheerders om de nieuwe richtlijnen toe te passen, enz. (bv. binnen het DG de nieuwe codificatie van de betalingen toepassen)

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

hiërarchisch: de directeur van het DG

functioneel: de budgetverantwoordelijke van de dienst B&BC

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.