Afdrukken

Deskundige leesbaarheid (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBCO002

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Opmaken, optimaliseren en beheren van documenten op het vlak van inhoudelijke en vormelijke leesbaarheid

teneinde

een optimale leesbaarheid en aan het doelpubliek aangepaste documentstructuur mee te helpen realiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
taaldeskundige
  sensibiliseren van de personeelsleden binnen de organisatie en hen advies verlenen rond leesbaarheid van teksten op vormelijk en inhoudelijk vlak.

teneinde

  hen alle informatie te bezorgen om documenten op te maken die duidelijk leesbaar en begrijpbaar zijn voor het doelpubliek.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan sensibiliseringscampagnes die het belang van leesbare teksten aantonen;
 • meehelpen aan het opstellen van richtlijnen voor het schrijven van duidelijke teksten;
 • adviezen geven rond het leesbaar maken van concrete teksten.

 

Als
taaldeskundige
  analyseren, herformuleren en schrijven van teksten volgens de richtlijnen voor inhoudelijke en vormelijke leesbaarheid.

teneinde

  de organisatie documenten ter beschikking te stellen die duidelijk leesbaar en begrijpbaar zijn voor het doelpubliek.

 

Voorbeelden van taken
 • inhoudelijk analyseren van bestaande teksten;
 • herformuleren van bestaande teksten met behoud van de correcte inhoud;
 • schrijven van nieuwe teksten;
 • voorstellen uitwerken van verbeteringen van teksten en bespreken met de betrokkenen

 

Als
vormgever
  uitwerken van een aangepaste lay-out voor de documenten van de organisatie en deze toepassen

teneinde

  ervoor te zorgen dat de documenten duidelijk en herkenbaar zijn.

 

Voorbeelden van taken
 • herstructureren van teksten tot een duidelijk en herkenbaar geheel;
 • bepalen van een aangepaste en doelmatige lay-out;
 • meewerken aan het ontwikkelen van een huisstijl;
 • mee ontwikkelen en aanpassen van de huisstijlsjablonen.

 

Als
documentbeheerder
  beheren en toegankelijk maken van de documenten voor een extern doelpubliek

teneinde

  de beschikbaarheid ervan te garanderen voor de gebruiker.

 

Voorbeelden van taken
 • het bewaren van de documenten in elektronische bestanden;
 • het up-to-date houden van alle bestaande documenten;
 • zorgen voor een eenvoudige toegang tot de documenten voor de eindgebruikers

 

Als
contactpersoon
  een aanspreekpunt zijn voor alles wat te maken heeft met het ter beschikking stellen en het leesbaar maken van documenten

teneinde

  de interne en externe klanten maximaal te ondersteunen bij concrete vragen of projecten

 

Voorbeelden van taken
 • overleggen met diensthoofden en specialisten over de inhoud en de toepassing van de documenten;
 • actief deelnemen aan vergaderingen rond projecten waarvoor nieuwe documenten zullen worden opgemaakt;
 • contacten onderhouden met de diensten die instaan voor de automatisering en de publicatie van de documenten;
 • het aanspreekpunt zijn voor eindgebruikers die op zoek zijn naar bepaalde documenten.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Leidinggevende

Opdrachten, feedback

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

Interne diensten (RVP)

Vragen, problemen

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

Collega’s

Vragen rond concrete dossiers of opdrachten

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Leidinggevende

Rapportering van de resultaten

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

Interne diensten

Antwoorden op vragen

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

Teamleden

Antwoorden op vragen

Schriftelijk, mondeling

Dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Diensthoofd documentbeheer

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Voorstellen voor de verbetering en lay-out van teksten (binnen de grenzen van de huisstijl)
 • Voorstellen voor ondersteuning van collega’s (binnen de afgesproken procedures)

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Aanpassingen aan de huisstijl of sjablonen
 • Initiatieven voor sensibilisering rond leesbaarheid

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Nvt

 

Eigen werkbudget

Nvt

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Nvt

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Huisstijl van de RVP, kennis van de Nederlandse of Franse taal (woordenschat en grammatica)

 

Welke vernieuwingen
 • Herschrijven van teksten
 • Voorstellen voor sjablonen en voor verbetering van de huisstijl

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Procedures eigen aan de dienst

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.