Afdrukken

Deskundige catalografie (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBCO011

Niveau: B

Functiefamilie : Productbewerkers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Kwalitatieve bibliografische data opstellen volgens de interne richtlijnen

teneinde

correcte informatie aan de gebruiker (online catalogus of andere datadiensten) te kunnen aanbieden.

 

Resultaatgebieden
Als
onomastisch catalograaf
  opstellen van kwalitatieve bibliografische data in het bibliotheekbeheersysteem van de wetenschappelijke instelling

teneinde

  bij te dragen aan een uniforme en volledige catalogus.

 

Voorbeelden van taken
 • catalogiseren van verschillende soorten fysieke documenten en digitale bronnen in het bibliotheekbeheerssysteem van de organisatie
 • controleren van de aanwezigheid van dubbele exemplaren voorafgaand aan elke nieuwe opname in de catalogus en dit aanpakken
 • het fysieke document of de digitale bron analyseren en de verschillende elementen beschrijven met inachtneming van de toepasselijke regels
 • informatie over gelinkte entiteiten (fysieke personen, data…) aanvullen
 • aanvullende informatie opzoeken indien nodig in relevante online catalogi en thesauri

 

Als
analytisch catalograaf
  toewijzen van één of meer onderwerpen aan een document en deze toevoegen aan de bibliografische informatie

teneinde

  het opzoeken van de bibliografische data in de online catalogus of andere datadiensten te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • het document analyseren en het (of de) behandelde onderwerp(en) bepalen
 • de meest relevante onderwerpen selecteren
 • de onderwerpen op gestandaardiseerde wijze uitdrukken volgens de interne richtlijnen
 • de reeds toegewezen onderwerpen verbeteren en corrigeren

 

Als
corrector
  nalezen en verbeteren van de bestaande bibliografische en autoriteiten data in de catalogus van de wetenschappelijke instelling

teneinde

  de catalogus te verbeteren en de juistheid ervan te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • controleren en verbeteren van de bestaande onomastische notities
 • aanvullen van onvolledige bibliografische data
 • bijzondere aandacht besteden aan spellings- en vertaalfouten
 • zo nodig naslagwerken raadplegen

 

Als
collectiebeheerder
  ontvangen van documenten, deze etiketteren en stempelen en er een boeknummer aan toekennen

teneinde

  de documenten volgens de richtlijnen te klasseren in de bibliotheek van de wetenschappelijke instelling.

 

Voorbeelden van taken
 • ontvangen van de te catalograferen documenten
 • toekennen van een boeknummer aan elk gecatalografeerd document
 • de documenten van een etiket voorzien of ze bezorgen aan de etiketteringsdienst
 • stempelen van de documenten stempelen
 • de gecatalografeerde documenten naar de juiste afdeling brengen

 

Als
metadata expert
  toepassen van data managementtechnieken

teneinde

  het documentatieproces te automatiseren en optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • begrijpen hoe (meta)data zijn opgemaakt en wat er op welke manier kan worden gewijzigd
 • werken aan de conversie van dataformaten
 • voorstellen van wijzigingen en importeren van beschrijvingen

 

Als
trainer
  opleiden van de collega’s op het gebied van onomastische en analytische catalografie

teneinde

  hen in staat te stellen bij te dragen tot de productie van kwalitatieve data.

 

Voorbeelden van taken
 • opleiden van nieuwe collega’s
 • schrijven van nota’s en korte handleidingen
 • ondersteunen van collega's bij de uitvoering van hun werk: feedback geven, hun vragen beantwoorden en hen bijstaan met advies
 • vertalen van de actuele standaarden naar interne regels via duidelijke handleidingen

 

Als
kennisbeheerder
  bijschaven van actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van catalogisering

teneinde

  verbeteringen aan werkprocedures of aan classificatie te kunnen voorstellen.

 

Voorbeelden van taken
 • conferenties volgen en vakliteratuur bijhouden
 • de eigen catalografische kennis ontwikkelen en updaten
 • deelnemen aan werkgroepen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.