Afdrukken

Deskundige grafische vormgeving (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBCO014

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

De totale grafische vormgeving van de communicatieproducten van de organisatie verzorgen

teneinde

kwaliteitsvolle grafische producten af te leveren aan de interne en externe klanten die beantwoorden aan de geldende huisstijl.

 

Resultaatgebieden
Als
audiovisueel deskundige
  grafische content creëren, uitwerken en bewerken

teneinde

  de informatie en communicatie van de organisatie boeiend en aangenaam te maken voor de klanten.

 

Voorbeelden van taken
 • zorgen voor de grafische uitwerking (opmaak van ontwerpen, beeldmateriaal en teksten) en bijwerken van bestaande grafische producten volgens gewijzigde normen
 • beeldredactie
 • fotograferen, retoucheren en fotogalerijen samenstellen
 • uitwerken van infografieken
 • aanbrengen en uitwerken van creatieve voorstellen voor grafische content

 

Als
revisor
  evalueren en verbeteren van opgeleverde of bestaande ontwerpen, teksten of toepassingen

teneinde

  te verzekeren dat deze voldoen aan de kwaliteitsnormen en de geldende huisstijl.

 

Voorbeelden van taken
 • kwaliteit en eenvormigheid nagaan van de ontvangen projecten en drukproeven nakijken en verbeteren
 • toepassingen controleren, testen, actualiseren en verbeteren
 • de oorspronkelijke teksten op basis van de communicatiestrategie aanpassen
 • de spelling en de stijl van de oorspronkelijke teksten controleren en, in voorkomend geval, verbeteren
 • de generieke en specifieke woordenschat aanpassen zonder de technische specificiteit en de zin van de oorspronkelijke boodschap aan te tasten

 

Als
technisch ondersteuner
  vormelijke en technische ondersteuning bieden aan de interne klanten

teneinde

  bij te dragen tot de professionaliteit van de interne communicatie van de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan het realiseren van papieren of online communicatiedragers (templates newsletters, folders, flyers, affiches, advertenties, infografie, logo’s …).
 • uitwerken van 'design systems', 'wireframes' en 'mockups' (web design) op basis van aangeleverd concept
 • zorgen voor het tijdig verschijnen van de informatiebladen en andere communicatieproducten

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken aan de klanten en betrokken partijen met betrekking tot hun opdrachten

teneinde

  antwoord te bieden op hun vragen.

 

Voorbeelden van taken
 • technische en operationele uitleg geven aan de interne klanten en de productieagentschappen (drukkerijen,...)
 • instaan voor mondelinge en schriftelijke contacten aangaande de werkwijze, timing, gebruikte methodes en de communicatiestrategie
 • de betrokken partijen op de hoogte houden van de stand van zaken
 • tips en advies geven inzake aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, normen
 • contactpunt rond het garanderen van de huisstijl van communicatiecampagnes en van de grafische visibiliteit van de organisatie

 

Als
ontwikkelaar
  actief bijdragen aan de grafische aspecten van de communicatieboodschappen

teneinde

  een professionele en geüniformiseerde huisstijl te helpen uitwerken.

 

Voorbeelden van taken
 • de grafische ontwikkeling van voorgestelde communicatieprojecten verzorgen en uitwerken van creatieve voorstellen voor de communicatiestrategie
 • voorstellen uitwerken ter verbetering van de huisstijl
 • ontwikkelen van grafische charters
 • zorgen voor de grafische uitwerking (opmaak van ontwerpen, beeldmateriaal en teksten) en bewerking van bestaande grafische producten volgens gewijzigde normen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

interne klant

vragen

mondeling, schriftelijk, mail

dagelijks

accountmanager, leidinggevende

communicatieplan, grafische charters

schriftelijk

ad hoc

productieagentschappen (drukkerijen, ...)

vragen

mondeling, schriftelijk, mail

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

interne klant

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, mail

dagelijks

account manager

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, mail

ad hoc

productieagentschappen (drukkerijen, ...)

antwoorden op vragen

mondeling, schriftelijk, mail

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de communicatieverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • advies en inlichtingen inzake grafische vormgeving aan interne klanten
 • grafische voorstellen
 • de evaluatie van opgeleverde of bestaande ontwerpen, teksten of toepassingen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alle maatregelen met budgettaire impact
 • oplossen van complexe, inhoudelijke vragen in overleg met de communicatieverantwoordelijke
 • deadlines met betrekking tot uit te voeren projecten (intra- en internetsite, publicaties, mailing, …)

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • communicatieplan van de organisatie
 • basisbegrippen wetgeving auteursrechten

 

Welke vernieuwingen
 • voorstellen van verbetering van de huisstijl, de communicatiestijl, de procedures, de processen,...
 • uitwerken van creatieve voorstellen voor grafische content
 • grafische charters uitwerken

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • communicatieplan van de organisatie
 • basisbegrippen wetgeving auteursrechten

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.