Afdrukken

Controleur consumptieproducten (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBJU002

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 09. Juridische Normen en Geschillen (JU)
Doel van de functie

Controleren van de correcte naleving van de reglementeringen betreffende de gezondheidsaspecten voor “andere consumptieproducten” (tabaksproducten, cosmetica, gebruiksartikelen met een fysiologische werking, alcoholische dranken, tatoeage en piercing)

teneinde

bij te dragen tot een veiliger gebruik van andere consumptieproducten.

 

Resultaatgebieden
Als
controleur
  controles uitvoeren op het terrein, analyses maken en beslissingen nemen naargelang de vastgestelde situatie

teneinde

  te waken over het respecteren van de reglementering inzake “andere consumptieproducten”, namelijk tabaksproducten, cosmetica, gebruiksartikelen met een fysiologische werking, alcoholische dranken en tatoeage en piercing.

 

Voorbeelden van taken
 • zelfstandig controles op het terrein uitvoeren op verschillende parameters van de consumptieproducten (bv. samenstelling, reclame, etikettering, …), hetzij individueel, hetzij in groep, rekening houdende met de in voege zijnde reglementering, procedures en planning en dit eventueel op onregelmatige uren
 • controles verrichten op roken in openbare lokalen
 • monsters nemen voor onderzoek of voor overmaking aan een labo voor chemische of microbiologische analyse
 • analyseverslagen kritisch beoordelen
 • ingrijpen bij inbreuken: verhoren van de geverbaliseerde, opstellen van een waarschuwing of van een proces-verbaal van vaststelling en inbeslagname van schadelijke producten

 

Als
documentatiebeheerder
  de administratieve opvolging van de analyses verzekeren en informatie klasseren

teneinde

  de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • op regelmatige tijdstippen de controleresultaten invoeren in een databank
 • rapporteren aan het hoofdbestuur
 • opvolgen van klachten
 • administratief afhandelen van een dossier

 

Als
technisch adviseur
  diverse partijen informeren over de regelgeving betreffende andere consumptieproducten en het gezondheidskader

teneinde

  een correcte naleving van de wetgeving door de betrokken partijen te bewerkstellingen.

 

Voorbeelden van taken
 • informeren van handelaars, uitbaters, producenten en andere betrokkenen over de regelgeving inzake andere consumptieproducten
 • preventieve bezoeken brengen aan organisatoren, verantwoordelijken
 • verstrekken van uitleg over de reglementering aan jeugdbewegingen, jeugdwerking, gemeenten, horeca-uitbaters, politiediensten, … zowel telefonisch, schriftelijk als ter plaatse

 

Als
lid van het controleteam
  meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van de verrichte controles

teneinde

  de cel “Inspectie consumptieproducten” uit te bouwen tot een slagvaardige en performante controledienst.

 

Voorbeelden van taken
 • informeren van de medewerkers over de terugkerende en nieuwe vragen (of thema’s) van het publiek
 • waarborgen van de uniformiteit van de controleprocedures
 • meewerken aan het kwaliteitsbeleid van de Dienst door o.m. mee te werken aan het opstellen en verbeteren van procedures, formulieren, databanken, …
 • meewerken aan sensibilisatiecampagnes
 • meewerken aan de uniformering van de uitgaande documenten (o.a. rapporten, belangrijke mails, …) wat betreft inhoud en vormgeving

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Inspecteur Volksgezondheid van de Afdeling “Andere Consumptieproducten”

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.